**คู่มือการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer)

วิทยากร (Trainer) เป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านการสื่อสาร และสานสัมพันธ์ได้ดีถึงดีมากที่สำคัญมีความมั่นใจในตัวเอง

ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆได้อย่างมีศิลปะดังนั้น คุณทีเป็นหัวหน้างานหรือพนักงานที่เป็นมืออาชีพ

มีความจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ในฐานะวิทยากร ที่หลากหลายบทบาท Teach/Train/Consult/Coach/Mentor 

กลับหน้าแรก

คู่มือการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer)

 ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้  กับเส้นทางการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้จากครู อาจารย์ หลายๆ ท่าน

รวมถึงประสบการณ์ตรงในการทำงานวิทยากรมากว่า 10 ปี ที่แอบจดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ตามซอกมุมของสมุด หนังสือดังนั้นสิ่งที่เขียนแชร์กับ

คำว่าวิทยากร ในพื้นที่แห่งนี้อาจจะมีทั้งเหมือนและแตกต่างจากที่คุณเคยสัมผัสมากบ้าง จะดีกว่าไหม?หากคุณสามารถเป็นวิทยากรในแบบของคุณ

คลิ๊กอ่าน และดาวน์โหลด ฟรี!

คู่มือการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  จากประสบการณ์จากคุณครู อาจารย์ และกัลยาณมิตร ของทีมวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

1. ความหมายของคำว่าวิทยากร

4. วิทยากรมีกี่แบบ?

7. องค์ประกอบสำคัญของการเป็นวิทยากร

10. กระบวนการสอนวิทยากรที่ถูกจริตผู้เรียน

13. วิทยากรมุ่งเป้าหมายการนำเสนอ

16. แนวคิดจัด สไลด์+เนื้อหา ของวิทยากร

19. เทคนิคการสร้างความมั่นใจของวิทยากร

22. หัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากร

25. พัฒนาบุคลิกภาพการเป็นวิทยากร

28. เทคนิคการจูงใจผู้เรียนของวิทยากร

31. วิทยากรต้องสอน (เมื่อไร้คอมพิวเตอร์)

34. วิทยากรกับการใช้คำถามในคลาส

37. เทคนิคการอ่านหนังสือของวิทยากร

40. วิทยากรสไตล์โค้ช

43. เทคนิคการปั้นวิทยากร(รุ่นใหม่)

46.เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบผสมศาสตร์

49. วิทยากรมุ่งเน้นกลยุทธ์

52.จิตวิทยาสำหรับวิทยากรมือใหม่

55. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิทยากร

58.วิทยากรที่ใช่ในสายตา HR

61. วิทยากรเก่งสร้างเครื่องมือการสอน

64. วิทยากรสอนน้อง

67. วิทยากรสอนธุรกิจ

2. ทำไมต้องเป็นวิทยากร?

5. วิทยากรที่ดีเขาเป็นอย่างไรกัน?

8. วิทยากรเก่งโครงสร้าง+เนื้อหาหลักสูตร

11.คุณสมบัติของวิทยากรยุคใหม่

14. เทคนิคการเป็นวิทยากรในแบบคุณ

17. วิทยากรเก่งออกแบบสไลด์ให้เริ่ด

20 เสริมเสน่ห์ ให้เป็นวิทยากร "ทรงเสน่ห์"

23. การแก้ไขปัญหาหน้างานของวิทยากร

26. เทคนิคการสร้างกิจกรรมของวิทยากร

29. แนวคิดวิทยากรยุค 4.0 กับผู้เรียนGenY

32. เทคนิคการสรุปสำหรับวิทยากร

35. วิทยา่กรสไตล์กิจกรรม เกม 

38. วิทยากรที่ผู้เรียนประทับใจ

41. วิทยากรแบบครูกระบวนกร

44. วิทยากรสร้างทายาทวิทยากร

47. วิทยากรมุ่งสร้างกระทบ(Effect)

50. แนวคิดวิทยากรเพื่อสังคม

53.จิตวิทยาสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

56. วิทยากรที่ใช่กับสถาบันฝึกอบรม

59. วิทยากรที่ใช่ในดวงใจผู้เรียน

62. วิทยากรมุ่งกิจกรรมสัมพันธ์ 

65. วิทยากรสร้างทีมงาน

68. ทัศนคติที่ดีในวิถีวิทยากร

3. วิทยากรเขาทำอะไรกันบ้าง?

ุ6. ทักษะสำคัญในการเป็นวิทยากร

9. วิทยากรออกแบบหลักสูตรให้โดนใจ

12. วิทยากรกับเทคนิคการนำเสนอ

15. เทคนิคสร้างสไตล์วิทยากรด้วยสไลด์

18. เทคนิคสร้างความโดดเด่นให้วิทยากร

21. แนวคิดการติดตามผลการอบรม

24. เทคนิคการเชือ่มโยงให้โดนใจผู้เรียน

27. วิทยากรกับเรื่องเล่า (Story Telling)

30.วิทยากรกับความรู้การใช้อุปกรณ์สอน

33. เทคนิคการลับคมสมองของวิทยากร

36. วิทยากรกับการทำ Workshop

39. วิทยาการในฐานะที่ปรึกษา

42. วิทยากรให้เทคนิคฟา FA

45. แนวคิดการปั้นวิทยากรเด็ก

48. วิทยากรมุ่งสร้างความสัมพันธ์

51. วิทยากรผู้ทรงประสิทธิภาพ

54. วิทยากรแนวจิตวิทยาเชิงบวก

57.วิทยากรที่ใช่กับองค์กรลูกค้า

60. ครบเครื่องเรื่องวิทยากร

63. วิทยากรออนไลน์

66. วิทยากรมุ่งผลลัพธ์การสอน

69. แต่งตัวดี มีทักษะวิทยากรรุ่นใหม่

 วิทยากรอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากรมืออาชีพ อ.สุณิชชา ชอบชัยวิทยากร อ.สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

cs.pplearning@gmail.comT.095-5374428

Visitors: 69,756