หลักสูตรหัวหน้างานกับการสร้างทีมเวิร์ค

หลักสูตรหัวหน้างานกับการสร้างทีมเวิร์ค

 (Supervisors and team work building)

 

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ความหมาย ภาพลักษณ์ และหลักการสร้างทีม
 • องค์ประกอบของทีมเวิร์คที่ดี
 • อุปสรรคสำคัญในการสร้างทีมเวิร์ค
 • เทคนิคการสื่อสาร และประสานงาน อย่างสร้างสรรค์
 • คุณสมบัติสำคัญของพนักงานที่ดีในองค์กร
 • เพิ่มพลังการสร้างทีมด้วยหลักการ 5 Q (IQ/EQ/OQ/SQ/AQ)
 • เสริมเสน่ห์ ทีมที่ใช่ในแบบที่ชอบด้วยหลักการระดมสมอง (Brain storm)
 • แนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) กับการทำงานเป็นทีม ชื่นชมกัน
 • Workshop : ทีมในฝัน/คุยเปิดใจกัน/กำหนดกติการ่วม/สร้างเสน่ห์ทีมเวิร์ค
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน, ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

  

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ระดับคุมงาน

 

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร    

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อได้เรียนรู้หลักการสอนงานในแบบต่างๆ กับทีมงานอย่างเหมาะสม
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงานให้ได้ใจและสร้างผลงาน
 • เพื่อประยุกต์เทคนิคการสอนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

 

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

 

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com

 

 

Visitors: 78,588