บริการของเรา

 

หลักสูตรฝึกอบรม
In-House

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Public

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Private / Group

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Online

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Train the Trainer

 

 

 

ที่ปรึกษาธุรกิจ Consultant

 

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                                                     

 
คอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ในองค์กร In-House training, Public training

คอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ในองค์กร In-House training, Train the Trainer

คอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ในองค์กร In-House training, ที่ปรึกษาธุรกิจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาในองค์กร (In House)

 

PP LEARNING บริการออกแบบหลักสูตรอบรมสัมมนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรฟรี

 

 • โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการโค้ชทีมขาย
  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาทีมขาย ณ จุดขาย (PC)

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
  -ค้นหาตัวตนในฐานะนักขาย
  -เปลี่ยนเสียงในหัวของตัวเอง
  -พัฒนาทักษะการขาย 5 ขั้นตอน
  -นำเสนออย่างทรงพลังให้คุณค่าลูกค้า
  -สื่อสารด้วยภาพ เสียง และบุคลิกภาพที่ดี
  -คำปรึกษาจากกรณีศึกษา(ถาม-ตอบ)
  -ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการตกผลึก
  -สร้างเครื่องมือการบริหารจัดการยอดขาย

การฝึกอบรมสัมมนาเชิงรุก

     

     การฝึกอบรมสัมมนาเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบการประยุกต์ให้ใช้งานได้จริง ด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากหลักการทำงานของสมองที่เป็นมิตรกับความคิดและความรู้สึก เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสนุกกับการเรียนรู้ จนเกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรม Workshop มีการร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัยในคอร์สฝึกอบรมสัมมนา พร้อมทั้งมีกระบวนการตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนมีจุดโฟกัสในการเรียนรู้กับหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนานั้นๆ 

 

     กระบวนการอบรม (Training)  การให้คำปรึกษา (Consult) จากวิทยากรผ่านกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน การมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์จริง ด้วยหลักการโค้ช (Coaching) พร้อมทั้งเปิดให้มีโอกาสทดลองใช้จริงในช่วงเวลาของการฝึกอบรมสัมมนากับบรรยากาศแห่งความสุข สนุก ปลอดภัยจากมุมองเชิงลบ
 
     เพราะทุกคนมีความกล้า และมั่นใจในการสร้างพลังใจพลังกายให้ตัวเองกับการใช้เครื่องมือ (Tools) ต่างๆ เช่น ธรรมชาติมนุษย์ การคิดเชิงบวก ภูเขาน้ำแข็ง วงจรการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามอุปสรรค ฯลฯ  สำคัญคือ ทุกคนยินดีขยายพื้นที่ความปลอดภัย (Comfort Zone) อย่างเต็มใจ ยินดีเปิดหัวใจในการเรียนรู้ตามกระบวนการ และสื่อสารกับตัวเอง เพื่อนๆ ด้วยบทบาทสมมติต่างๆ เช่น หัวหน้า,ลูกน้อง,เพื่อน,ลูกค้า เมื่อทำบ่อยๆ ซ้ำๆ จึงเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งยินดีประกาศคำมั่นสัญญา (Commitment) ด้วยการบ้าน และแบบฝึกหัด ร่วมกันอย่างตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยหัวใจเปี่ยมพลัง 
 
     ความคิด ความรู้สึกอัตโนมัติด้านลบ จะค่อยๆ แทนที่ด้วยความคิด ความรู้สึกเชิงบวก ด้วยการมีทางเลือก (Solution) ที่หลากหลายจากการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นเอง ดังนั้นหลังการอบรมกับเราชาว PP Learning แล้ว มั่นใจได้เลยว่า ทุกคนจะสามารถสร้าง และเลือก โปรแกรมในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติ รู้ทัน และแก้ไข พร้อมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ #Proactive People Is You.   
 
 

คอร์สฝีกอบรมสัมมนา

 


 

E-Book อ่านฟรี

                    

 

 


 

ฝึกอบรมกับสถาบัน PP Learn พร้อมใบประกาศณียบัตร

 "I am a Buddy  มีเราเคียงคู่คุณครบวงจร"

ใบรับรองการฝึกอบรม

กลุ่มหลักสูตร In-House Training

 

   คอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ในองค์กร In-House training_การขาย การตลาด คอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ในองค์กร In-House training Train the Trainer  คอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ในองค์กร In-House training Train the Trainer, หลักสูตรการบริหาร 

กลุ่มหลักสูตรภาวะความเป็นผู้นำ

กลุ่มหลักสูตรการขาย การตลาด กลุ่มหลักสูตรพัฒนาวิทยากร กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารและพัฒนา Soft Skill

   

ลีนโรงงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มหลักสูตร Public Training

กลุ่มหลักสูตร Online Training

กลุ่มหลักสูตร Group / Private Training

 

**บทความมาใหม่ ...update                                                     **หลักสูตรใหม่เดือนนี้                                          **HR Conner (ใหม่)           

   > หัวใจสำคัญของนักขายมือใหม่                                                   > หัวหน้างานกับหลักการพัฒนาจุดแข็งสู่ทีมงานแกร่ง
   > หัวหน้างานกับการปั้นทีมงานให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร               > วางแผนอบรมอย่างไรให้ใช่...ตรงใจ CEO 
                                                                                                > โปรแกรมพัฒนาทีมขาย(รับรองผล)
 
 
หลักสูตรใหม่
 • Smart Manager (ผู้จัดการยุคใหม่)
 • Smart Sales (นักขายยุคใหม่)
 • Conflict Management (การบริหารความขัดแย้ง)

หลักสูตรยอดนิยม

 • พัฒนาทักษะการขายมืออาชีพ
 • พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • พัฒนาการสอนงาน มอบหมาย และติดตามงาน
 

แนวคิดดีๆ มีแบ่งปันกันที่ PP Learning.com  / Fanpage : PP Learning สถาบันฝึกอบรม

 1. เจ้านายที่ลูกน้องอยากชิ่ง ( 8 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 2. ปัจจัยหลักสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement) ( 3 หน้า ) ดาวน์โหลดpdf
 3. 5 แนวคิดพิชิตความสำเร็จแบบคน Proactive ( 6 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf                      ***HOT
 4. 5 กรอบความคิด(Mindset)ของคนสำเร็จ ( 6หน้า )  ดาวน์โหลดpdf

 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่งรวมเล่ม       อาจารย์สุณิชชา>>   อาจารย์เหรียญชัย >>  Finance for non-Finance

หลักสูตรแนะนำของสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PP Learning

หลักสูตร 5 ส                                                                                 ตัวอย่างการสอน VDO

       หลักสูตร 5ส อื่นๆ click

หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร                                                   อ่านบทความ

       หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กรอื่นๆ click 

หลักสูตรการขายและการบริการ                                                      ดาวน์โหลดเครื่องมือ                                  

       หลักสูตรการขายและการบริการอื่นๆ CLICK

หลักสูตรหัวหน้างาน

       หลักสูตรหัวหน้างานอื่นๆ CLICK

หลักสูตรบัญชี-การเงิน

       หลักสูตรอื่นๆ ด้านบัญชี-การเงิน CLICK

หลักสูตรการพัฒนาองค์กร-พัฒนางาน

       หลักสูตรอื่นๆ ด้านการพัฒนาองค์กร-พัฒนางาน CLICK

 

 

HotNews

 >OKRs                        >5ทักษะคนยุคใหม่        >Growth Mindset          >จิตวิทยากเชิงบวก                               

 >Design Thinking      >ขายให้ปัง ดังให้รวย    >Mind Map                     >ทักษะชีวิต ลิขิตความสำเร็จ

>>>Click HR Zone ( I am a Buddy)

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับบุคคลคุณภาพทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบ้านเรา พีพีเลิร์นนิ่ง (PP Learning)  เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ Potential People is You  และต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนทำงานเชิงรุกProactive People ตลอดเวลา ทีมงานเราได้รวบรวม ความรู้ หลักการ เครื่องมือ และแบบฟอร์มต่างๆ  พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้จริงพร้อมมอบให้ทุกคนได้เข้าใจจากการเรียนรู้ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ด้วยตัวคุณเองหรือปรึกษาเพิ่มเติมกับทีมงานเรา...พร้อมบริการได้ที่...Click >>ติดต่อขอราคา   Mail: se.pplearning@gmail.com, cs.pplearning@gmail.com T. 091-7940197, 095-5374428 

เราเชื่อและหวังว่าคุณจะชอบกับบริการของเรา และสำคัญคือ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยมในแบบคุณ
 
 
 


บางส่วนของผู้ไว้วางใจเรา


 

 

 

 

 

 

หลักสูตรแนะนำของสถาบันที่ได้รับความนิยมตามหมวดต่างๆ รวมทั้งโปรแกรมพัฒนาบุคลกรแบบโครงการ มุ่งหวังผลการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
1. หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานเชิงรุก
2. หลักสูตรผู้นำเชิงบวกกับการบริหารทีมเวิร์ค
3. หลักสูตรศิลปะการบริหารงานสำหรับผู้นำ
4. หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Communication)
5. หลักสูตรจิตวิทยา 5 ส เชิงประยุกต์ใช้จริง
6. หลักสูตรพัฒนาทักษะการขายเชิงรุก, หลักสูตรนักขายเชิงรุก ยุค 4.0
7. หลักสูตรพัฒนาทีมขายหน้าร้าน ณ จุดขาย (PC Proactive)
8. หลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงรุก (Proactive Coaching Skill)
9. หลักสูตรปั้นนักการตลาดนักขายออนไลน์ให้ปัง ดัง 
10. หลักสูตรทักษะการขายและให้บริการทางโทรศัพท์

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

Facebook : https://www.facebook.com/sunitcha

ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
เกิดจากการเห็นคุณค่า
ที่เยี่ยมยอดตลอดเส้นทาง
♡ค้นพบสุขในทุกข์
♡ค้นพบความสนุกในความเหนื่อยยาก
♡ค้นพบโอกาสในอุปสรรค
♡ค้นพบความตื่นเต้นในเรื่องใหม่ๆ

#ต้อนรับทุกสถานการณ์ ด้วยความพร้อมอย่างสบายใจ ไร้ข้อจำกัดทางความคิด

[เตรียมตัว > ลงสนาม >ติดตามผล]
#ราบรื่น #ลงลึก #บรรลุ

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 ========>

งานที่ใช่ กับหัวใจที่มีพลังแห่งความสุข

#ผู้นำที่ดีควรให้พลังผู้คน คนแรกคือตัวเอง

#นำตัวเองได้ดีก่อน 
ภาพสะท้อนที่การเป็น
ผู้นำทีมงานได้ดีเช่นกัน

#ผู้นำมีความสุข ในการพัฒนาผู้คน

[พัฒนาภาวะผู้นำ] ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งจ้า

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 
  ========>
 

บทบาทชัด > ทำให้เราทบทวนและฝึกฝน
ได้ชัดเจนโฟกัสตรงเป้าหมายในการเรียนรู้ทุกวันกับทุกสถานการณ์ ด้วย>>

♡ mindset
♡ conceptual
♡ process
♡ comunication
♡ tools & tech
=> Success Story for Me

#คุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

  ========>

ยิ่งตื่นเต้น...ยิ่งต้องเตรียมตัว

1. เตรียมการสอน ดึงวัตถุดิบมาเชื่อมกับสไลด์ ด้วย story telling ♡♡
2. วางแผนที่การสอนให้ต่างไปจากเดิม
เพราะมีตัวชี้วัดคือคนเรียนต้องสนุกและแอดวานซ์ขึ้น...แอบตื่นเต้น 555
3. ท้าทายตัวเองกับหลักสูตรนักขายแนวใหม่ ใส่เสน่ห์ ด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก #ActivityBase

===============ปิดจ๊อบรีบนอน><
กับ 1 day trip @home 
ท่องเที่ยวอยู่กับcomputer #แสนสนุก

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 
 
___________________________________________________________________
 


ขอต้อนรับให้สู่โลกแห่งการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกันกับเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PPLearning เพียงแจ้งเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์การอบรม หรือ แจ้งอาการที่พนักงานเป็นอยู่ (แนบไฟล์มารวดเร็วขึ้น)

เราจะติดต่อท่านกลับไป เพื่อสร้างสมดุลในการวางแผนการฝึกอบรมร่วมกัน 

line youtube facebook

บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 ที่อยู่ : 119/74 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 062-659-9545

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล  0115561001743 

 บัญชี : ธนาคารกสิกรไทยสาขาพระประแดง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่  038-1-39374-7 

โทร. 062-659-9545 เมลล์ cs.pplearning@gmail.com 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 83,044