ทีมวิทยากร

กรุณากรอกข้อความ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 • อ.เหรียญชัย KPI
  อาจารย์เหรียญชัย ศรีนำการค้า (เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคิด และบิรหารจัดการ)

 • อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์


  วิทยากร ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ
  ลีน (Lean) และไคเซน(Kaizen)
 • วิทยากรสอนโรงงาน (Productivity Improvement)

  -จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness
  -ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place
  -จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness
  -การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor
  -การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity
  -การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools QC 7 Tools for cost reduction

 PP Learning สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง  "I am a Buddy"

เรามีวิทยากรคุณภาพ ทีมที่ปรึกษาและโค้ชที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การบริหารจัดการในโรงงาน (Productivity) 5 ส. ไคเซ็น HoRenSo ความปลอดภัย ฯลฯ

การขาย การบริการ การสื่อสาร การวางกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาตนเอง 

การเป็นผู้นำ หัวหน้างาน การเงิน การบริหารความเสี่ยง Team building

การแก้ปัญหาในองค์กร การบริการ การตลาด ออนไลน์ การใช้โปรแกรม Photoshop การเขียน content 

พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในสไตล์ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

Proactive People is You

วิทยากรทุกท่านมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรง  พร้อมทั้งคุณสมบัติในการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจ มุ่งพัฒนาตัวเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง

ทางสถาบันให้ความสำคัญในการผสาน เชื่อมโยง ค่านิยมวิทยากร สถาบัน และองค์กรลูกค้า ให้มีความเหมาะสม  หัวใจสำคัญคือการเรียนรู้
 
วิทยากรสามารถปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการหรือโจทย์ของแต่ละคลาสด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 ...Click >>ติดต่อขอราคา หรือ T. 091-7940197, 095-5374428.............................................Line :@pplearn
 
วิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่งมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และวิทยากรทุกคนมีเทคนิคในการสอนที่กล้าพิสูจน์ได้ว่า ผู้เรียนกับวิทยากรมีความใกล้ชิดกัน ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ในคลาสอบรมและวิทยากรมุ่งนำประสบการณ์ตรงของวิทยากรมาถ่ายทอดและเปลี่ยนกันกับผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นกันเอง ด้วยสไตล์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ดังนั้นวิทยากรทุกคนจึงมุ่งพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร และเทคนิคของวิทยากรที่หลากสไตล์ แต่สรุปแล้ววิทยากรทุกคนมีความมุ่งมัุ่นในการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรที่ดี เป็นวิทยากรในดวงใจผู้เรียนและผู้จัดการอบรม ด้วยเป้าหมายการเป็นวิทยากรที่ส่งมอบคุณค่าแห่งการเป็นวิทยากรให้กับผู้เรียนกับหัวใจการเป็นวิทยากรมืออาชีพ มิใช่เพียงแค่มีอาชีพเป็นวิทยากร
วิทยากรทุกคนยินดีแบ่งปันแนวคิดวิทยากร เทคนิคการเป็นวิทยากร กรอบความคิด(Mindset)ของการเป็นวิทยากรจากจิตวิญญาณของวิทยกร ที่ผ่านกระบวนการวิทยากรมืออาชีพด้วยหลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือและผสานส่งมอบเป็นภาพลักษณ์วิทยากรมืออาชีพ กับทีมวิทยากรที่ระดมสมองจากวิทยากรทุกคนให้เป็นแนวคิดวิทยากรร่วมกันอย่างสอดคล้อง

บันทึก  https://www.facebook.com/sunitcha

 

ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
เกิดจากการเห็นคุณค่า
ที่เยี่ยมยอดตลอดเส้นทาง
♡ค้นพบสุขในทุกข์
♡ค้นพบความสนุกในความเหนื่อยยาก
♡ค้นพบโอกาสในอุปสรรค
♡ค้นพบความตื่นเต้นในเรื่องใหม่ๆ

#ต้อนรับทุกสถานการณ์ ด้วยความพร้อมอย่างสบายใจ ไร้ข้อจำกัดทางความคิด

[เตรียมตัว > ลงสนาม >ติดตามผล]
#ราบรื่น #ลงลึก #บรรลุ

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 ========>

งานที่ใช่ กับหัวใจที่มีพลังแห่งความสุข

#ผู้นำที่ดีควรให้พลังผู้คน คนแรกคือตัวเอง

#นำตัวเองได้ดีก่อน 
ภาพสะท้อนที่การเป็น
ผู้นำทีมงานได้ดีเช่นกัน

#ผู้นำมีความสุข ในการพัฒนาผู้คน

[พัฒนาภาวะผู้นำ] ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งจ้า

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 
  ========>
 

บทบาทชัด > ทำให้เราทบทวนและฝึกฝน
ได้ชัดเจนโฟกัสตรงเป้าหมายในการเรียนรู้ทุกวันกับทุกสถานการณ์ ด้วย>>

♡ mindset
♡ conceptual
♡ process
♡ comunication
♡ tools & tech
=> Success Story for Me

#คุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

  ========>

ยิ่งตื่นเต้น...ยิ่งต้องเตรียมตัว

1. เตรียมการสอน ดึงวัตถุดิบมาเชื่อมกับสไลด์ ด้วย story telling ♡♡
2. วางแผนที่การสอนให้ต่างไปจากเดิม
เพราะมีตัวชี้วัดคือคนเรียนต้องสนุกและแอดวานซ์ขึ้น...แอบตื่นเต้น 555
3. ท้าทายตัวเองกับหลักสูตรนักขายแนวใหม่ ใส่เสน่ห์ ด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก #ActivityBase

===============ปิดจ๊อบรีบนอน><
กับ 1 day trip @home 
ท่องเที่ยวอยู่กับcomputer #แสนสนุก

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

ขอต้อนรับให้สู่โลกแห่งการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกันกับเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PPLearningเพียง...แจ้งเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์การอบรม หรือ แจ้งอาการที่พนักงานเป็นอยู่ (แนบไฟล์มารวดเร็วขึ้น)

เรา...จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อสร้างสมดุล ในการวางแผนการฝึกอบรมร่วมกัน

หรือ โทร. 0626599545 เมลล์ cs.pplearning@gmail.com

 

 

 บริหารงานโดย : บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด (สำน้กงานใหญ่)

119/74 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0626599545

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล  0115561001743 

บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาพระประแดง : ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่  038-1-39374-7 

Visitors: 83,043