อ.อรรณพ นิยมเดชา (วิทยากรเก่งสื่อสาร และจิตวิทยาเชิงบวก)

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร         ขอใบเสนอราคา       ดูVDO                 

 

 

 อ. อรรณพ นิยมเดชา

Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร

Professional Action Learning Coach

 

วิทยากรฝึกอบรมสัมมนา

  • หลักสูตรอบรมสัมมนา Interpersonal Skill for New Leader

  • หลักสูตรอบรมสัมมนา Transformational Coaching for Results

  • หลักสูตรอบรมสัมมนา Growth Mindset for Effective Work

  • หลักสูตรอบรมสัมมนา Effective Delegation Technique

  • หลักสูตรอบรมสัมมนา Constructive Feedback for High Performance

  • หลักสูตรอบรมสัมมนา Leadership Workshop for First Line Manager

 

        วิทยากรด้าน Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร Professional Action Learning Coach และนักเขียนด้านจิตวิทยาด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง โดยมีผลงานการเขียนพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “ปรับวิธีคิด 5% เห็นโบนัสหลายเดือน” แนวคิดด้านการบริหารการทำงานและการสร้างสมดุลชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “เพราะตัวเรามีค่ากว่าที่คิด” และงานเขียน E-book ชื่อ “Change : อยากเปลี่ยนกันไหม” แนวคิดในการนำจิตวิทยาด้านบวกมาสร้างวิธีคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่เป้าหมายที่ดีกว่าของชีวิต

 

ประวัติการศึกษา

 

     - Ph.D. Candidate Development Education

 

     - ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

     - ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 ประกาศนียบัตร

     - SMEs Business Management Program

     - Coaching for Success 

     - The Professional Trainer

     - Points of You Certified Experts

     - Professional Action Learning Certified Coach

     - Professional Human Resource Development Program

     - HROD Consultant Program          

     - Organization Development Facilitator  

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

     -  Founder at APTSLUTIONS Co.,Ltd.

     - Managing Director at Code of Success Co.,Ltd.

     - Course Director, Learning Hub (Thailand) Co.,Ltd.

     - Special Lecturer, Khon-Kaen University & SWU University

     - Managing Director at The Triple C Co.,Ltd.

     - Human Resource Development Manager at Outlet Mall Co.,Ltd. (Pena Group)

     - Project Manager at your we.wa Co.,Ltd.

     -  Creative Manager at Krabi Creation Ltd., Partnership.

     - Information and Education Officer at Pattanarak Foundation by Unicef Thailand

 

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่บางส่วนไปบรรยาย

     - Openmind Project Thailand.

     - Life Skill Project by Unicef Thailand.

     - ไตรภาคี ด้านการป้องกันเอดส์ จังหวัดกระบี่

     - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงแรงงาน

     - สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กระทรวงแรงงาน

     - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กระทรวงสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดกระบี่

     - บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด

     - บริษัท ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด (เกาะสมุย)

     - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กระทรวงอุตสาหกรรม

     - ทีมเกียรติภูมิ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด

     - ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่

     - PTG Energy Public Company Limited

     - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

     - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

     - โรงแรมสยามา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่

     - สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร เขต 1

     - บริษัท ลาว เทเลคอม จำกัด

     - ธนาคาร อินโดไชน่า จำกัด (KOLAO GROUP)

     - บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด

     - หลักสูตรการฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 100
       โรงเรียน ใน 6 จังหวัดอันดามัน 

 

ผลงานเขียนของ อ.อรรณพ นิยมเดชา

หนังสือ ปรับวิธีคิด 5%เห็นผลงานหลายเดือน   หนังสือ เพราะตัวเรามีค่ามากกว่าที่คิด     หนังสือ Change อยากเปลี่ยนกันไหม  

                                                              

                                                           

บทความน่าสนใจที่เขียนโดย อ.อรรณพ นิยมเดชา

 

  อาจารย์สุณิชชา>>      อาจารย์จารุวดี>>  

หลักสูตรที่ อ.อรรณพ นิยมเดชา ชำนาญ

- หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร

Visitors: 80,987