e-book

อ่านต่อและดาวน์โหลด EBookหัวหน้างานมืออาชีพ               อ่านต่อและดาวน์โหลด EBook นักทำงา่นเชิงรุก

e-book

 นักทำงานเชิงรุก Proactive Peopleโดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

 

 

หัวหน้างานต้องมีความเป็นผู้นำ  หมายความว่า

คนที่เป็นหัวหน้างานต้องมีความอยากที่จะเป็นผู้นำ ถ้าหัวหน้างานไม่มีภาวะผู้นำ ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่า อยากและพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าแล้วหรือยัง แต่ปกติแล้วทุกคนล้วนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวกันทุกคน แค่หาจุดเด่นในตัวเองให้เจอก่อน เพราะคนเรามักจะพร้อมที่จะทำในสิ่งที่เองมีความถนัด เป็นจุดเด่นของตัวเอง เช่น คนที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอล แต่ไม่เล่นกอล์ฟ ถ้าไปชวนเขาคุยเรื่องกอล์ฟก็อาจจะมีบทบาทแค่การเป็นผู้ฟัง แต่ถ้าชวนเขาคุยเรื่องฟุตบอลเขาจะกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ที่จริงแล้ว Leadership ไม่ได้แปลว่า สั่ง แต่หมายความว่า คนหนึ่งคนที่มีคนอื่นๆ อีกหลายๆ คนยินดีทำตาม ในด้านที่เขาถนัดและแสดงออกจนกลายเป็นจุดแข็งของตัวเอง เมื่อมีผู้คนชื่นชม ชื่นชอบจากเรื่องที่ ตัวเองมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านไหนจนได้รับการยอมรับ เขาก็จะเริ่มพัฒนาด้านอื่นๆ ตามด้วย ดังนั้น Leadership จึงแปลว่า ภาวะผู้นำ ต้องมีความเชื่อและศรัทธาในตัวเอง คนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวเองนั้น ก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนความเป็นผู้นำให้แสดงออกมาได้

ทุกคนต้องการประสบความสำเร็จ 

เพียงแต่แนวทาง เส้นทางการมุ่งสู่

ความสำเร็จต่างกัน  ผู้เขียน รวบรวม

จากประสบการณ์ที่ผ่านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับผู้คนมากว่า 10 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 83,044