E-Book ฟรี

สมัครสมาชิกอ่าน e-book ฟรี

Hot Line : โทร 095-5374428          >>ดูผลงาน         >>หาหลักสูตร     >>วิทยากร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทความเด่น (ใหม่)

>> OKRs 

      ยุคนี้คำว่า OKRs (Objuctives Key Results) ไม่มีใครตกขบวนความรู้ เพียงแต่จะมีกี่องค์กรที่สามารถนำมาประยุกต์ได้  ความสำคัญมิใช่เพียง อินเทรนด์

      เพราะหากทำแบบไม่เข้าใจ  มีหลังไร้ซึ่งผลงานอันทรงพลังหนักกว่าเดิม  สำหรับองค์กรที่ใช้ KPIs แล้วได้ผล หากต้องการปรับมาใช้ OKRs หัวใจสำคัญคือ

      ต้องศึกษา  ศึกษา   ศึกษา  เพราะบางองค์กรที่ไม่พร้อมเปลี่ยนแปลง  >>>อ่านบทความคลิ๊ก OKRs

กลับหน้าแรก

ดาวน์โหลดข้อมูลสถาบันฟรี 

 PP Learning มีข้อมูลUpdateเรื่องเล่าดีๆไว้บริการให้ดาวน์โหลดฟรี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

People  Potential  Proactive  Presentation  Practice  Pattern  Professional 

การเรียนรู้ ผ่านการอบรมในหลากหลายรูปแบบที่นำมาผสมผสานอย่างลงตัว 

ในรูปแบบของ HR ด้วย 3 คำนี้ เป็น competency ของ คนเชิงรุก(Proactive People)

1. ความรู้ (Knowledge) สามารถเรียนรู้ผ่านการ Teaching, Training,Consult,Coach 

2. ความเข้าใจ (Understand) สามารถเข้าใจตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและเชื่อมโยงกับหลักการ ทฤษฎี หรือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหลายๆ สถานการณ์ 

3. ทักษะ (Skill) สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการWorkshop,brainstorm,Story Telling

4. คุณลักษณะ (Attribute) สามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือทำบ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย 

 

 K U S A

 

 

ขอต้อนรับให้สู่โลกแห่งการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกันกับเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PPLearningเพียง...แจ้งเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์การอบรม หรือ แจ้งอาการที่พนักงานเป็นอยู่ (แนบไฟล์มารวดเร็วขึ้น)

เรา...จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อสร้างสมดุล ในการวางแผนการฝึกอบรมร่วมกัน

หรือ โทร. 0626599545 เมลล์ cs.pplearning@gmail.com

 

 

 บริหารงานโดย : บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

119/74 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0626599545 , 0955374428

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล  0115561001743 

บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาพระประแดง : ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่  038-1-39374-7 

มีบริการโปรแกรมที่ปรึกษาให้คำปรึกษากับองค์กร

  • ด้านการขาย การตลาด และบริการ
  • การวางระบบนักขายทางโทรศัพท์ 
  • การวางเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีม Call Center
  • ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ด้านการบริหารงานโรงงาน
 
Visitors: 83,044