ขั้นตอนการปั้น/สร้างวิทยากรภายใน พร้อมประเด็นและหัวข้อการพัฒนา

กลับหน้าแรก

การปั้น/สร้างวิทยากรภายในองค์กร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ และประเด็นในการจัดอบรม (อ่านและดาวน์โหลดฟรี!) 

1.ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน (Train the Trainer)         ดาวน์โหลด

2. ความหมายของคำว่าวิทยาการ (ภายใน)

3. ความจำเป็นหรือเหตุผลของการมีวิทยากรภายใน

4. ขอบเขตของการเป็นวิทยากรภายใน

5. คุณสมบัติของวิทยากรภายใน 

6. ทักษะสำคัญของการเป็นวิทยากรภายใจ

7. แนวความคิด (Internal Trainer Mindset)ของการเป็นวิทยากรภายใน

11. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนประเภทต่างๆ

12. หัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรภายใจ

13. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเติบโตเส้นทางวิทยากรมืออาชีพ

14. เทคนิคการเสริมเสน่ห์ให้คลาสสนุก มีสาระะ และสร้างการเปลี่ยนแปลง

15. วางโครงสร้าง แผนการสอนในระดับมืออาชีพ

16. เขียนหลักสูตร และสร้างกิจกรรมให้สอดคล้อง ประยุกต์ใช้ได้จริง

17. เสริมความมั่นใจในการเป็นผู้นำ (Leadership)

18. บริหารเวลาในคลาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19.ความกังวลใจ (อุปสรรค) ของการเป็นวิทยากรภายใน

  

 

 

 

 ขั้นตอนและหัวข้อการสร้างวิทยากรภายในโดยอ.สุณิชชา ชอบชัย

 

  -------------------------------------**สนใจสมัครเป็นวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง ติดต่อที่ cs.pplearning@gmail.com

 

Visitors: 69,757