[Proactive People is You.] T.095-5374428 /cs.pplearning@gmail.comเรายินดีแบ่งปัน ^_^

 บทความดีๆ จากเราทีมงาน PPLearning         ติดตามอ่านต่อด้านล่างค่ะ           

หัวหน้างานยุคใหม่ ใส่ใจความแตกต่างของวัย (Generation)

 

การทำงานในองค์กรทุกองค์กรย่อมมีพนักงานที่หลากหลายและแตกต่างกันทั้งในเรื่องของอายุ หรือความรู้ ความสามารถ 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ แน่นอนทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน 

หรือการสื่อสารกันระหว่างคนในทีม

เช่น

 • คนที่เป็นชาวเบบี้บูมเมอร์ คือคนที่เกิดระหว่างปี 2489-2507

 (ยึดมั่นในการทำงานด้วยความอดทน มีความพยายามสูง สู้งานจนประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการคิด 

และฟังคนในทีมบ้าง แต่ก็ยังแอบมีความั่นใจในประสบการณ์ตัวเองสูง)         

เคารพตัวเอง ชัดเจน จริงจัง

 • คนที่เป็นชาวเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ คือคนที่เกิดระหว่างปี 2508 – 2522 

(เป็นคนที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากทุกคนโดยเฉพาะครอบครัว มักให้ความสำคัญกับคำว่าสมดุลระหว่าง

การทำงานกับชีวิตส่วนตัว Work Life Balance และให้ความสำคัญกับคำว่าทีมเวิร์ค ไม่วางตัวองข่มใคร

เพราะคำว่าอาวุโส มุ่งการให้ความเป็นกันเองสูง)

เป็นมิตร  เป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับทีม

 • คนที่เป็นชาวเจเนอเรชั่นวาย คือคนที่เกิดในช่วงปี 2523 – 2540

(เป็นคนที่เกิดมาภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวสูงมากจนกลายเป็น

คนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง อีกทั้งมาพร้อมกับเทคโนโลยีหลายคนอาจกลายเป็นวัตถุนิยม แต่ก็ยังมองโลกในแง่ดีเพราะ

เป็นยุคที่มีการแบ่งปันความรู้จากคนสำเร็จท่วมโลกออนไลน์)

มีเป้าหมายชัด  ถนัดให้ความรู้และแบ่งปัน ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลสูง

 • คนที่เป็นชาวเจเนอเรชั่นมิลเลเนี่ยม (C/Z) คือคนที่เกิดในช่วงปี2540เป็นต้นไป

ดังนั้นการที่เป็นหัวหน้างานยุคนี้ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าใจ

ในความแตกต่าง  ยังไม่พอ ต้องสามารถทำให้คนในทีมมีความเข้าใจในความแตกต่าง และตั้งใจ

เรียนรู้รูปแบบของคนในแต่เจน แต่ละวัย เพื่อที่จะสามารถอยู่กันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จะเห็นว่า

ความเข้าใจ ความใส่ใจ เป็นเรื่องสำคัญมาก

ใครรู้ใจ เข้าใจ และเปลี่ยนแปลงได้ก่อนย่อมเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ที่สามารถสร้างผลงาน สร้างคน ให้ได้ทั้งใจและงานอย่างมีประสิทธิผล

ขออวยพรให้ทุกคนเป็นสิ่งนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม


 หมวดหลักสูตรที่เรามีให้บริการเลือกที่ภาพด้านล่าง  (หากต้องการเพิ่มเติม  หมวดอื่นๆ << คลิ๊กที่นี)

 ** ⇒ บทความมาใหม่

 >>  ลิ้งบทความทั้งหมด (ทั้งหมด-ตามหมวดต่างๆ)

ยินดีต้อนรับนักเรียนรู้ทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความครบเครื่องทุกหมวดในการบริการจัดการตัวเอง ทีมงาน ในมุมมองต่างๆ

ทั้งเรื่องส่วนตัว งาน เพื่อน หัวหน้า สังคม พร้อมด้วยเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหมวดดังนี้

 หมวดหัวหน้างาน ผู้นำ และโค้ช    

 • ทำไมต้องมีหัวหน้างาน?

            การทำงานที่มีคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป เราเรียกกันว่า ทำงานเป็นทีม เมื่อมีการทำงานเป็นทีม

            จึงต้องมีการเลือกตัวแทน หรือหัวหน้า เพื่อรับโจทย์หรือนโยบายจากระดับสูงกว่า และสื่อสาร

            ให้คนในทีมมีความเข้าใจไปทิศทางเดียวกัน          

            ------------------>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ

 • หัวหน้างานที่ดีเป็นอย่างไร?

           เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า "หัวหน้าที่ดี" ต้องสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทีมงานได้

           ตามคำกล่าวที่ว่า [อยากทราบว่าหัวหน้าเป็นเช่นไร ให้มองที่ลูกน้องหรือคนในทีม] 

           ดังนั้นคุณสมบัติหัวหน้างานจึงถูกำหนดขึ้นในแต่ละองค์กรด้วยความเหมือนและต่างกัน

            ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เช่น 1. มีวิสัยทัศน์ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความใฝ่เรียนรู้ 

             ------------------>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ                            

 • ไม่อยากเป็นหัวหน้างานทำไงดี?

           หัวหน้างานหลายคนที่เติบโตขึ้นมาจากอายุงาน หรือมีประสบการณ์ในองค์กร แล้วได้รับการโปรโมทนั้นทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน

           มาระยะหนึ่ง มักเกิดภาวะ เครียด กังวล เบื่อ เซ็ง ฯลฯ  และไม่เห็นประโยชน์ของการทำงานในบทบาทใหม่ เพราะต้องพบกับปัญหา

           อุปสรรค ที่มากขึ้น แถมยังต้องมาเหนื่อยใจกับทีมงานที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงาน  อ่านถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มคิดในใจว่าใช่เลย อ๋อจริง 55

           ลองหันมาถาม-ตอบตัวเองดู กับตัวอย่างคำถามเหล่านี้  เช่น การเป็นหัวหน้างานมีประโยชน์อะไรกับเรา?

            ------------------>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ    

 • ปั้นทีมงานให้เก่งงานและเก่งสื่อสาร

           หัวหน้างานที่มีความสามารถในการทำงาน (เก่งงาน) หากสามารถสื่อสารได้ดี (เก่งสื่อสาร)

           ย่อมสร้างทีมได้อย่างยอดเยี่ยม  เพราะการเป็นหัวหน้างานหัวใจสำคัญคือการปั้น สร้างและพัฒนาคนในทีมให้เก่ง

           และสามารถทำงานทดแทนกัน เพื่อการบริหารผลงานทีมให้บรรลุเป้าหมาย และเตรียมปั้นมือขวาในการเลื่อนตำแหน่ง       

            ------------------>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ    

 • พัฒนาทีมงานให้เป็นทีมที่เวิร์ค
 • หัวหน้างานเชิงรุก สนุกกับการสร้างคนสร้างผลงาน
 •  

>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ หมวดหัวหน้า ผู้นำ และโค้ช

หมวดงานขาย การตลาด และบริการ

>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ

หมวดการสื่อสาร+Soft Skills +บริหารภายในองค์กร

>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ

หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity) เช่น ลีน ไคเซน 5ส

>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ

หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD/HRM)

>>> ลิ้งค์ อ่านต่อ


หมวดงานขาย

1. นักขายมืออาชีพยุค 4.0 เขาคิดอย่างไรกัน?

2. คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ

3. ทักษะสำคัญที่นักขายมืออาชีพ

4. นักขายเชิงกลยุทธ์ให้ความสำคัญเรื่องอะไร?

5. นักขายประจำจุดขาย (PC) เชิงรุก

6. เทคนิคการนำเสนอ 30 วินาที (เปิดใจลูกค้า)

7. สร้างกระบวนการขาย 5 ขั้นตอน (ได้เอง)

8. บุคลิกภาพนักขายที่ได้หัวใจและยอดขาย

9. ทัศนคตินักขายที่ประสบความสำเร็จ

10.นักขายเชิงกลยุทธ์

11. นักขายเชิงรุก ยุค 4.0

12.รู้ทันลูกค้าอย่างชาญฉลาด

13.แนวคิดนักคิดพิชิตเป้าหมาย

14.อุปสรรคของนักขายมือใหม่

15.เพิ่มยอดขาย...ให้รุ่ง พุ่ง อย่างมีแผนงาน

16.กลยุทธ์การทำงานขายกับองค์กร

17.การขายในฐานะที่ปรึกษา

18. หัวใจสำคัญของนักขายเบอร์ 1

19. เทคนิคการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

20. วิธีประเมินสัญญาณการซื้อของลูกค้า

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

หมวดงานบริการ

1. นักบริการมืออาชีพ

2. หัวใจบริการ (Service Mind)

3. บริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

4. การบริการสู่ความเป็นเลิศ

   (Service Excellence)

5. เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   (Service Culture)

6. นักบริการที่ชนะใจลูกค้าเป็นอย่างไร?

7. กรอบความคิดนักบริการมืออาชีพ

(Professional Service Mindset) 

8. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

9. เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

10.การให้บริการทางโทรศัพท์

11. แนวทางการให้บริการอย่างมีรูปแบบ

12. การสร้างความประทับใจในงานบริการ

13. การสร้างความสุขให้ตัวเอง..เปล่งแสงออร่

14. เทคนิคการจูงใจลูกค้า

15. วิธีสร้างบทพูด (Script) ขั้นเทพ

16. บุคลิกภาพจับใจหัวใจลูกค้า

17. เขียนคำสวย รวยน้ำใจ ให้ลูกค้า

18. บริหารเวลาการให้บริการ

19. สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 

20.เทคนิคการบริหารข้อขัดแย้ง ณ จุดบริการ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

หมวดงานการตลาด

 1.การตลาดกับการขายต่างกันอย่างไร?

2. นักการตลาดยุด 4.0

3. นักการตลาดเชิงกลยุทธ์

4. พัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเครื่องมือ

5. เทคนิคการเขียน #แคปชั่น #Caption

6. เทคนิคการสร้างแผนการตลาดยุค 4.0

7. ทดสอบตลาดอย่างไรให้ยอดขายรุ่ง

8. กระชับ ชัดเจน น่าเชื่อถือ...สร้างภาพลักษณ์

10. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วย New-Old Market

11.สำรวจตลาดอย่างเป็นระบบ

12.ส่วนประสมการตลาด

13.ทักษะการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

14.เทคนิคการวิเคราะห์การตลาด

15. การวางแผนกลยุทธ์

16. การใช้เครื่องมือ SWOT 

17. การใช้เครื่องมือ BCG

18. การใช้เครื่องมือ ตลาด(ลูกค้า)-สินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • หัวหน้างาน

 • นักขายมืออาชีพ

 • การโค้ช(Coaching)

 • Line@ : @pplearn

บันทึก  https://www.facebook.com/sunitcha

 

ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
เกิดจากการเห็นคุณค่า
ที่เยี่ยมยอดตลอดเส้นทาง
♡ค้นพบสุขในทุกข์
♡ค้นพบความสนุกในความเหนื่อยยาก
♡ค้นพบโอกาสในอุปสรรค
♡ค้นพบความตื่นเต้นในเรื่องใหม่ๆ

#ต้อนรับทุกสถานการณ์ ด้วยความพร้อมอย่างสบายใจ ไร้ข้อจำกัดทางความคิด

[เตรียมตัว > ลงสนาม >ติดตามผล]
#ราบรื่น #ลงลึก #บรรลุ

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 ========>

งานที่ใช่ กับหัวใจที่มีพลังแห่งความสุข

#ผู้นำที่ดีควรให้พลังผู้คน คนแรกคือตัวเอง

#นำตัวเองได้ดีก่อน 
ภาพสะท้อนที่การเป็น
ผู้นำทีมงานได้ดีเช่นกัน

#ผู้นำมีความสุข ในการพัฒนาผู้คน

[พัฒนาภาวะผู้นำ] ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งจ้า

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

 
  ========>
 

บทบาทชัด > ทำให้เราทบทวนและฝึกฝน
ได้ชัดเจนโฟกัสตรงเป้าหมายในการเรียนรู้ทุกวันกับทุกสถานการณ์ ด้วย>>

♡ mindset
♡ conceptual
♡ process
♡ comunication
♡ tools & tech
=> Success Story for Me

#คุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

  ========>

ยิ่งตื่นเต้น...ยิ่งต้องเตรียมตัว

1. เตรียมการสอน ดึงวัตถุดิบมาเชื่อมกับสไลด์ ด้วย story telling ♡♡
2. วางแผนที่การสอนให้ต่างไปจากเดิม
เพราะมีตัวชี้วัดคือคนเรียนต้องสนุกและแอดวานซ์ขึ้น...แอบตื่นเต้น 555
3. ท้าทายตัวเองกับหลักสูตรนักขายแนวใหม่ ใส่เสน่ห์ ด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก #ActivityBase

===============ปิดจ๊อบรีบนอน><
กับ 1 day trip @home 
ท่องเที่ยวอยู่กับcomputer #แสนสนุก

#บันทึกคุณค่าปีหมูทอง
สุณิชชา ชอบชัย

ขอต้อนรับให้สู่โลกแห่งการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกันกับเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PPLearningเพียง...แจ้งเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์การอบรม หรือ แจ้งอาการที่พนักงานเป็นอยู่ (แนบไฟล์มารวดเร็วขึ้น)

เรา...จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อสร้างสมดุล ในการวางแผนการฝึกอบรมร่วมกัน

หรือ โทร. 0626599545 เมลล์ cs.pplearning@gmail.com

 

 

 บริหารงานโดย : บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

119/74 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0626599545

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล  0115561001743 

บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาพระประแดง : ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่  038-1-39374-7 

การอบรมสัมมนาเชิงรุก,มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบการประยุกต์ใช้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการทำงานของสมองปรองดองกับหัวใจ ให้ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ ดูกิจกรรม ทำworkshop แสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัยในการสื่อสารและเจรจาต่อรองในคลาสเรียน พร้อมทั้งมีกระบวนการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีจุดโฟกัสในการเรียนรู้กับวิชานั้นๆ 
สามารถสานฝันให้เป็นจริงด้วยการอบรม(Training) ความรู้ใหม่ๆจากสไลด์ และการให้คำปรึกษา(Consult)จากเพื่อนๆและวิทยากรด้วยกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนเรียนมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์จริง ด้วยหลักการโค้ช (Coaching) พร้อมได้มีโอกาสทดลองใช้จริงในห้องเรียนในเวลา8ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้กับบรรยากาศแห่งความสุข สนุก ปลอดภัยจากมุมองเชิงลบ เพราะทุกคนมีความกล้า และมั่นใจในการสร้างพลังใจพลังกายให้ตัวเองกับการใช้เครื่องมือ(Tools)ต่างๆ เช่น ธรรมชาติมนุษย์ การคิดเชิงบวก ภูเขาน้ำแข็ง วงจรการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามอุปสรรค ฯลฯ  สำคัญคือทุกคนยินดีขยายพื้นที่ความปลอดภัย(Comfort Zone) อย่างเต็มใจ ยินดีเปิดหัวใจในการเรียนรู้ตามกระบวนการ และสื่อสารกับตัวเอง เพื่อนๆ ด้วยบทบาทสมมติต่างๆ เช่น หัวหน้า,ลูกน้อง,เพื่อน,ลูกค้า เมื่อทำบ่อยๆ ซ้ำๆ จึงเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งยินดีประกาศคำมั่นสัญญา (Commitment)ด้วยการบ้าน และแบบฝึกหัด ร่วมกันอย่างตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยหัวใจเปี่ยมพลัง  สั่งการสมองให้ทำงานตามคำสั่งที่โปรแกรมไว้เอง ดังนั้นความคิด ความรู้สึกอัตโนมัติด้านลบ จะค่อยๆ แทนที่ด้วยความคิด ความรู้สึกเชิงบวก ด้วยการมีทางเลือก (Solution) ที่หลากหลายจากการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นเอง ดังนั้นหลังการอบรมกับเราชาว PP Learning แล้ว มั่นใจได้เลยว่า ทุกคนจะสามารถสร้าง และเลือก โปรแกรมในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติ รู้ทัน และแก้ไข พร้อมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ #Proactive People Is You.   
ด้วยความขอบคุณจากหัวใจทีมงานยินดีเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง I am a Buddy บรรยากาสการเรียนรู้แบบ Train Less Learn More #อบรมสัมมนา #Training

หลักสูตรมาใหม่

 

Visitors: 83,044