บทความหมวดผู้นำ/หัวหน้างาน/พี่เลี้ยง/โค้ช  (เลื่อนลงนะคะ) I am a Buddy พีพีเลิร์นนิ่ง

หัวหน้างาน กับ การพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้า 

คือ ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้นำ

คือ ตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับ

ภาวะผู้นำ คือ ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าใช่และเรายอมรับตัวเองในเรื่องนั้นๆ 

 

ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานเชิงรุก หัวหน้างานมืออาชีพ

มีความจำเป็น 

ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ ให้ทุกคนในทีมยอมรับ

และยินดีเดินตาม อย่างเต็มใจ

 

หัวหน้างานคุณภาพ จึงมีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

 

ติดต่อ แหล่งรวมข้อมูล หลักสูตร ความรู้และเครื่องมือสำหรับหัวหน้างานได้

www.pplearning.com

t.0955374428

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารจัดการในองค์กร

 

Hot Line : โทร 091-7940197          >>ดูผลงาน         >>หาหลักสูตร     >>วิทยากร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลับหน้าแรก

หัวหน้างาน ผู้นำ ผู้จัดการ ที่มีคุณภาพ องค์กรไหนก็ต้องการ และสำคัญลูกน้องย่อมต้องการด้วยเช่นกัน(เก่งงาน เก่งคิด เก่งบริหารจัดการ เก่งพัฒนาคน  4 เก่งเร่งพัฒนาเป็น ผู้นำต้นแบบ(The Idol)บทความที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวคุณเองเช่นกันเพราะความรู้มือหนี่ง และทักษะที่ใช่ที่สุด ก็คือ จากตัวคุณเอง จริงๆ 

I am a Buddy /Proactive People is You.   ติดตามหัวข้อสำหรับหัวหน้า/ผู้นำ/ผู้จัดการ/โค้ช  อ่านเลยค่ะ

หมวดหัวหน้างาน

1. หัวหน้างานคุณภาพ

    หัวหน้างานในฝันมักเริ่มจากการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสามารถเป็นต้นแบบที่ดี อ่านต่อ

2. หัวหน้างานมืออาชีพ

3. ทักษะหัวหน้างาน

4. คุณสมบัติหัวหน้างาน

5. เตรียมพร้อมเป็นหัวหน้างาน

6. หัวหน้างานสร้างทีมงาน

7. หัวหน้างานรุ่นใหม่

8. หัวหน้างานฝึกหัด

9. หัวหน้างาน 1 วัน

10. เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

11. หัวหน้างานที่องค์กรต้องการ

12. หัวหน้าในดวงใจลูกน้อง

13. หัวหน้างานกับการสอนงาน

14. หัวหน้างาน สอนงานแบบ OJT

15. หัวหน้างานกับการวางแผนงาน

16. หัวหน้างาน 4 แบบ (สัตว์ 4 ทิศ)

17. หน้างานกับการสื่อสาร

18. เทคนิคการนำเสนอของหัวหน้างาน

19. หัวหน้างานมุ่งพัฒนาคน (เก่งคน)

20. หัวหน้างานกับการมอบหมายงาน

21. หัวหน้างานคุณภาพ

หมวดผู้นำ/ผู้จัดการ

 1. ภาวะผู้นำ หมายถึงอะไร?

2. การพัฒนาภาวะผู้นำ

3. ผู้นำกับการสร้างทีม

4. ผู้นำในฐานะโค้ช

5. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

6. กับดักของหัวหน้าและผู้นำ

7. ผู้นำแห่งสถานการณ์

8. ผู้นำกับการพัฒนาคน

9. ผู้นำสร้างผลงาน

10. ผู้นำเชิงกลยุทธ์

11. ผู้นำทรงประสิทธิภาพ

12. ผู้นำนักวางแผนงาน

13. ผู้นำกับจิตวิทยาเชิงบวก

14. ผู้นำมุ่งเป้าหมาย

15. ผู้นำแห่งวิกฤต

16. ผู้นำนักแก้ไขปัญหา

17. ผู้นำนักสื่อสาร

18. ผู้นำ 5 ระดับ

19. ผู้นำในฐานะผู้ตามที่ดี

20. ผู้นำกับการจูงใจทีมงาน

21. ผู้นำแห่งยุค 4.0

หมวดโค้ช 

1. การโค้ช (Coaching) คืออะไร? ทำไมต้องโค้ช?

2. องค์ประกอบของการโค้ช (Coaching)

3. ปัจจัยสำคัญในการโค้ช (Coaching)

4. ทักษะการโค้ช (Coaching) ระดับพื้นฐาน

5. เทคนิคการโค้ช (Coaching) ทีมงาน

6. เทคนิคการโค้ช(Coaching) ด้วยเรื่องเล่า 

7. เทคนิคการโค้ช (Coaching) กลุ่มคนเก่ง

8. ขั้นตอนการโค้ช (Coaching Step) 

9. กระบวนการโค้ช (Coaching Process) 

10 การโค้ช (Coaching)  ด้วย TAPS Model

11. การโค้ช ( Coaching)  ด้วย GROW Model

12. หัวใจในการเป็นโค้ช (Cosch)ที่ดี

13. ทักษะการ Feedback สำหรับโค้ช (Coach)

14. เทคนิคการใช้คำถามในฐานะโค้ช (Coach)

15. เทคนิคการฟังสำหรับโค้ช (Coach)

16. เทคนิคการเตรียมตัวในการโค้ช (Coaching)

17. ความกังวลใจของโค้ช (Coach) มือใหม่

18. โค้ชมืออาชีพ ก็ยังพลาดได้เพราะอะไร?

19. กรอบความคิด(Mindset) ของโค้ช (Coach)

20. เครื่องมือช่วยการทำงานอาชีพโค้ช(Coach) 

21. เทคนิคการโค้ชกับคน 4 แบบ

     

วิทยากรอ.สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

 


1. หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร   (คลิ๊กอ่าน)
         ดาวน์โหลด

2. หัวหน้างานในดวงใจลูกน้อง       (คลิ๊กอ่าน)        ดาวน์โหลด

3. หัวหน้างานกับการสอนงานให้ได้ใจและผลงาน     (คลิ๊กอ่าน)       ดาวน์โหลด

4. หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  (คลิ๊กอ่าน)     ดาวน์โหลด

5. หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  (คลิ๊กอ่าน)                                                                                              

6. ทักษะหัวหน้างาน  (คลิ๊กอ่าน)                                                                                                             

7. คุณสมบัติของหัวหน้างาน GenY                                                                                     

8. หัวหน้างานเชิงกลยุทธ์                                                                                                    

9. หัวหน้างาน กับการสร้างทีมงานคุณภาพ                                                                          

10. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานสำหรับหัวหน้างาน                                               

11. การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง                                                                                          

12. ผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leader)                                                                                   

13. ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)                                                                           

14. ความหมายของการโค้ช (Coaching)                                                                            

15. ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)                                                                                    

16. การฝึกฝนทักษะการโค้ชกับทีมงาน                                                                                 

17. TAPS Model กับบทบาทการสอนงานของผู้นำ                                                                

18. เทคนิคการสร้างทีมงาน (TeamWork Technique)                                                      

19. เทคนิคการมอบหมาย และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                       

20. บริหารคนต่างเจนให้มีประสิทธิภาพ  (Effective Generation Management)                

 

 

 

 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 1 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • แม่นในเนื้องาน
 • แ่นในระบบงาน
 • แม่นในการเปลี่ยนแปลง
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 หัวหน้างานและผู้นำทีมที่มีตำแหน่งสามารถใช้ศักยภาพและมีเวทีการพัฒนาตัวเองได้บ่อยครั้งดังนั้นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองให้เติบโตได้นั้นให้มองปัจจัยสำคัญ 3 เรื่อง ตัวเอง,ทีมงานและองค์กร หากคุณสามารถนำทั้งสามส่วนนี้มาสร้างกิจกรรมให้ชัดเจน จะทำให้คุณทราบว่าต้องพัฒนาทักษะใดเพิ่ม เพราะทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำนั้นสามารถพัฒนาและสร้างได้จากจุดเด่นของตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร(Core Value) ด้วยการนำมาถ่ายทอดเป็นค่านิยม(Value) ผสานและสะสมให้กลายเป็นค่านิยมของตัวเองจนสามารถสร้างผลงานแห่งคุณค่า นำพาทีมงานและองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย กลายเป็นผู้นำการแข่งขันเหนือชั้นทางธุรกิจ  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นต้นแบบ เก่งงานเก่งคนเก่งบริหารจัดการเก่งคิดเก่งประยุกต์และเก่งสร้างผลงาน  จะดีมากแค่ไหนหากทีมงานรู้สึกว่าคุณคือต้นแบบแห่งความสำเร็จ (Success Idol) ทุกคนจะศรัทธาและยินดีมีคุณเป็นครูที่ปรึกษาพี่เลี้ยงและโค้ชอย่างเต็มใจ
หัวหน้างานเชิงรุก หมายถึง หัวหน้างานที่มีการคิดนอกกรอบ และสามารถสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดและลงมือทำเชิงรุกได้อย่างสร้างสรรค์
หัวหน้างานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องเป็นคนคิดเชิงรุก และทำงานเชิงรุกเป็นพื้นฐาน จึงจะสามารถเป็นผู้นำเชิงรุกได้อย่างมีคุณภาพ
Visitors: 72,288