หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านหลักจิตวิทยาบริหาร และ หลักสูตร 5 ส. ครบวงจร (อบรม ให้คำปรึกษาและตรวจประเมิน)

อบรมด้วยหลักการโค้ชแบบกลุ่มวิถีพุทธ (Mindfulness Group Coaching)

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง (PP Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างมีกระบวนการคิดและบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเอง

หลักสูตรที่อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ เชี่ยวชาญ มีดังนี้  

 In-house Class  หมวด 5 ส     (Productivity)

หมวดจิตวิทยา ,หัวหน้างาน,ผู้นำ

1.5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity

1. ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
2. บทบาทคณะกรรมการ 5 ส ในการบริหาร 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ 2. จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน ยุค 4.0
3.เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การสร้างทีมสู่เป้าหมายองค์กรด้วย  TAPS Model

4. โปรแกรมฝึกอบรมอย่างบูรณาการ 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

 

 

 4. การบริหารคนต่าง Gen

 

 5. การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน

หมวดพัฒนาทรัพยากรบุคคล  HR  ** ยินดีให้บริการปรับเนื้อหาหลักสูตรตามโจทย์ขององค์กร
1. Hr for non Hr

 

 

 

อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์,โค้ชจี๊ป

อาจารย์จารุวดี พงษ์ปวรินทร์พงษ์

Coach&Professional Trainner

cs.pplearning@gmail.com

T.095-5374428 

Line@ : @pplearn

 

 

หลักสูตรยอดนิยม หลักสูตรเด่นด้านงานขาย-บริการ หลักสูตรด้านโรงงาน (Productivity) หลักสูตรด้านการเงิน

 

Visitors: 80,987