ติดต่อเรา PPLearning [I am a Buddy]เราเชื่อว่าคุณเป็นได้ดีกว่านี้ Proactive People is You.

>Hot Line : โทร0955374428          >>อ่านบทความ         >>หาหลักสูตร          >>ดูผลงาน    

I am a Buddy  #มีเราเคียงคู่คุณครบวงจร 

โครงการพัฒนาทีมเอชอาร์ ร่วมกับนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี กับเรื่อง Disruption

 

 โครงการพัฒนากลุ่ม เอชอาร์ ร่วมกับ นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี 150 ท่าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 

โดย อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา และทีมวิทยากรสถาบัน รวม 5 ท่าน

 

โครงการพัฒนากลุ่มพนักงาน โรงพยาบาลตำรวจกว่า 250 ท่าน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

โดย อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ และทีมวิทยากรสถาบัน รวม 3 ท่าน


  • ความรู้ สินค้า องค์กร ลูกค้าและคู่แข่ง
    ทักษะการขาย/นำเสนอ/เจรจาต่อรอง/ปิดการขาย
    ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

  • 5 ส. ขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวทางการจัดทำ และการตรวจติดตามภายในระดับมืออาชีพ โดย อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามระดับรางวัล 5S Award
  • พัฒนา SME ร่วมกับรัฐบาล ในการทำธุรกิจออนไลน์ 3 ภูมิภาค

 วิทยากรมากความสามารถของสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง พร้อมให้บริการด้วยหัวใจบริการ  [I am a Buddy] คลิ๊กที่ชื่อ

อ.สุณิชชา ชอบชัย

งานขาย/บริการ/ผู้นำ/กลยุทธ์

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

5 ส. /จิตวิทยาบริหาร

อ.อรรณพ นิยมเดชา

สื่อสาร/จิตวิทยาเชิงบวก

อ.อภิรดี  สนธิชัย

สื่อสาร/งานเขียน/จับประเด็น

อ.สุทัศน์ ศรีพรม

นักการตลาดออนไลน์

 

 

PP Learning

 PPLearning

วิสัยทัศน์

 

 PPLearning มาจาก คำ 3 คำ ที่มีความหมายดีๆ ได้แก่ Proactive People Learning 

เรามีวิสัยทัศน์ว่า "คนเชิงรุก สนุกพัฒนา องค์กรเติบโต ชีวิตมั่งคั่ง"

             เพราะเราเชื่อว่าการเป็นคนสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยการปลูกฝังค่านิยมของคนกระตือรือร้น ปลุกพลังความเชื่อมั่น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสนุกไปกับทุกๆ เรื่องทั้งเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว รู้จักมองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่องค์กรก็จะเติบโตอย่างมั่นคง   โทร 062-659-9545

 

1. ให้เราติดต่อกลับคลิ๊ก

2. ขอใบเสนอราคาคลิ๊ก

ช่องทางติดต่อ

 

line

Line@ : @pplearn

Email

cs.pplearning@gmail.com

se.pplearning@gmail.comTel.

062-6599545/095-5374428

 ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่งรวมเล่ม  

 

                        

 

 

 

 

PP LearningPP Learning

ที่มาและแนวคิด

 PP Learning  เกิดจากแนวคิดการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัด เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ (People) ทุกคนมีศักยภาพมากมายพร้อมให้นำออกมาใช้ ด้วยความมหัศจรรย์ ที่พอสรุปได้สั้นๆ ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

และสถาบันเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน ด้วยแนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่ขยายพื้นที่แห่งความสำเร็จ (ปลอดภัย) ให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโลก

ทีมงานของ PP Learning ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้ พัฒนาแนวการสอน หลักการ กิจกรรม และเนื้อหาให้ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ ได้ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการทำงานเชิงรุกร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาได้ถูกหลอมรวมผ่านการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นทักษะเฉพาะด้านของตัวเอง สามารถร่วมเดินไปกับทุกๆ องค์กรได้เป็นอย่างดี

 PP Learning จึงขออาสาเป็นเพื่อนร่วมทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร ทั้งแบบ Public และ In-house พร้อมทั้งยินดีเป็นที่ปรึกษาแบบ ครบเครื่อง ครบกระบวนการพัฒนาคนและระบบงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยคุณค่าสูงสุดสำหรับทุกคนในองค์กร

เพราะเราคือ I’m a Buddy 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรและวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่งรวมเล่ม  

 

การอบรมสัมมนาเชิงรุก,มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบการประยุกต์ใช้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการทำงานของสมองปรองดองกับหัวใจ ให้ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ ดูกิจกรรม ทำworkshop แสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัยในการสื่อสารและเจรจาต่อรองในคลาสเรียน พร้อมทั้งมีกระบวนการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีจุดโฟกัสในการเรียนรู้กับวิชานั้นๆ 
สามารถสานฝันให้เป็นจริงด้วยการอบรม(Training) ความรู้ใหม่ๆจากสไลด์ และการให้คำปรึกษา(Consult)จากเพื่อนๆและวิทยากรด้วยกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนเรียนมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์จริง ด้วยหลักการโค้ช (Coaching) พร้อมได้มีโอกาสทดลองใช้จริงในห้องเรียนในเวลา8ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้กับบรรยากาศแห่งความสุข สนุก ปลอดภัยจากมุมองเชิงลบ เพราะทุกคนมีความกล้า และมั่นใจในการสร้างพลังใจพลังกายให้ตัวเองกับการใช้เครื่องมือ(Tools)ต่างๆ เช่น ธรรมชาติมนุษย์ การคิดเชิงบวก ภูเขาน้ำแข็ง วงจรการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามอุปสรรค ฯลฯ  สำคัญคือทุกคนยินดีขยายพื้นที่ความปลอดภัย(Comfort Zone) อย่างเต็มใจ ยินดีเปิดหัวใจในการเรียนรู้ตามกระบวนการ และสื่อสารกับตัวเอง เพื่อนๆ ด้วยบทบาทสมมติต่างๆ เช่น หัวหน้า,ลูกน้อง,เพื่อน,ลูกค้า เมื่อทำบ่อยๆ ซ้ำๆ จึงเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งยินดีประกาศคำมั่นสัญญา (Commitment)ด้วยการบ้าน และแบบฝึกหัด ร่วมกันอย่างตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยหัวใจเปี่ยมพลัง  สั่งการสมองให้ทำงานตามคำสั่งที่โปรแกรมไว้เอง ดังนั้นความคิด ความรู้สึกอัตโนมัติด้านลบ จะค่อยๆ แทนที่ด้วยความคิด ความรู้สึกเชิงบวก ด้วยการมีทางเลือก (Solution) ที่หลากหลายจากการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นเอง ดังนั้นหลังการอบรมกับเราชาว PP Learning แล้ว มั่นใจได้เลยว่า ทุกคนจะสามารถสร้าง และเลือก โปรแกรมในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติ รู้ทัน และแก้ไข พร้อมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ #Proactive People Is You.   
ด้วยความขอบคุณจากหัวใจทีมงานยินดีเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง I am a Buddy บรรยากาสการเรียนรู้แบบ Train Less Learn More #อบรมสัมมนา #Training
Visitors: 80,989