บทความ 5ส./บริหารจัดการโรงงาน/Productivity

 กลับหน้าแรก

บทความ 5 ส. /บริหารงานโรงงาน/Productivity ทีมงาน PP Learning

เราทุกคนมีความยินดีรวบรวมและแบ่งปันแนวความคิดในการบริหารจัดการกับเพื่อนๆชาวโรงงาน

และสำนักงานที่ต้องใช้ทักษะ และแนวความคิดในการบริหารจัดการ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง

ในการทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ทุกประสบการณ์สรรสร้างการเติบโต ขอเชิญชวนติดตามบทความเหล่านี

 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักการหมวก 6 ใบ   (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

2. 5 ส  คืออะไร และสำคัญอย่างไร?      (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

3. 5 ส ช่วยสร้างบรรยากาศให้มีผลงานได้จริงหรือ? (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

4. แค่ทำกิจกรรม 5 ส ก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนมีวินัยขึ้นเยอะเลย (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

5. ใครกันแน่ที่ต้องทำ 5 ส (5 ส จึงจะประสบความสำเร็จในองค์กร) (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

ุ6. ขั้นตอนการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ  (คลิ๊กอ่าน)   ดาวน์โหลด

 วิทยากรเชี่ยวชาญลีนและไคเซน อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์วิทยากร 5 ส อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

 

 

 

 

 

Visitors: 20,587