5 ส ช่วยสร้างบรรยากาศให้มีผลงานจริงหรือ?

<< กลับหน้ารวมบทความ

5 ส ช่วยสร้างบรรยากาศให้มีผลงานจริงหรือ?

 

5 ส  เป็นกิจกรรมพื้นฐาน ที่หลายครั้งเราอาจรู้สึกว่า น่าเบื่อมาก  เพราะมองเป็นเรื่องง่าย

 

เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ ไม่มีผลต่อผลงาน หรือ KPI  เดี๋ยวก่อน รอเดี๋ยว นี่คือสัญญาณอันตราย

 

ในองค์กรที่ส่งเสริมจริงจัง กับการให้ความสำคัญเรื่องพื้นฐาน มักมีการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม

 

ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนใจให้น่าสนุกมากขึ้นนั่น ส่วนใหญ่แล้วพนักงานมักมีวินัยในการทำงานและ

 

รับผิดชอบงานได้ดีมากขึ้น เพราะทุกอย่างเป็นระเบียบ มีแบบแผน ถูกที่ ถูกเวลา และถูกใจ หัวหน้า

 

และทีมงาน เพราะการทำ 5 ส  มิใช่เพียงการปัดกวาด เช็ด ถู หรือตกแต่งให้สวยงามเท่านั้น 

 

หัวใจสำคัญคือ หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา พาให้มีผลงานอย่างชาญฉลาด

 

 เทคนิคกระตุ้นบรรยากาศ กับกิจกรรม 5 ส ที่เคยเห็นหลายองค์กรทำกัน

 

  1. Big Cleaning Dayนัดวันทำกิจกรรม 5 ส ร่วมกัน เริ่มต้นที่ผู้บริหารระดับสูง

 

มากระตุ้นและจูงใจทำให้พนักงานรู้สึกถึงความขลัง (เอาจริง) ผ่านกิจกรรมต่างๆ

 

กุญแจแห่งความสำเร็จคือมีสีสันกิจกรรม นั่นหมายความรวมถึงความสามัคคี

 

  1. การประกวด แข่งขัน  กัน ทั้งสถานที่จริง และแนวทางการรณรงค์ ทำให้มีแรง

 

กระตุ้นด้วยการแข่งขัน และรางวัล  นำมาสู่บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

 

  1. การสื่อสารข้อมูลเมื่อมีกิจกรรมร่วมกันการสื่อสารย่อมเป็นหัวใจสำคัญให้เกิด

 

ความกระตือรือร้น เป็นการสร้างบรรยากาศ และความรับรู้ข้อมูลร่วมกัน

 

รู้เท่ารู้ทันเท่ากันทุกๆคน  เพราะการมีความรู้นำมาซึ่งการนำไปพัฒนาทักษะ

 

จนกลายกเป็นวินัยหรือพฤติกรรมใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนทีละเล็กละน้อย

 

ดังนั้น ความคิด และความรู้สึกในการทำงานจะมุ่งเน้นเชิงบวกมากขึ้น และสิ่งที่

 

จะสร้างผลงานได้ดีนั้น มาจากการทำงานเป็นระบบ ตามกระบวนการ รวดเร็ว

 

มีความคิดสร้างสรรค์ สะสมความสำเร็จทุกวัน มุ่งสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งองค์กร

 

Visitors: 72,288