บทความด้านการพัฒนาตัวเอง

กลับหน้าแรก

เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานสไตล์หัวหน้างานยุค 4G

เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานสไตล์หัวหน้างานยุค4G

            พอพูดถึงยุค 4G หรือยุค 4.0 ที่เราได้ยินกันว่าต้องมีการปรับตัว สิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วแบบไหนกันที่เรียกว่าเป็นยุค 4.0? 

เพราะคนส่วนใหญ่ฟังแล้วจับประเด็นสั้นๆว่า “ทำน้อยได้มาก” หรือ “มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีในการทำงาน”  

 

วันนี้อยากชวนคุยในมุมของหัวหน้างานว่า 

“หัวหน้างานที่เก่งมอบหมายและติดตามงานควรเป็นอย่างไร?”

“หัวหน้างานในดวงใจผู้บริหารและลูกน้องควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?”

 

            หัวหน้างานคุณภาพควรมีรับผิดชอบในการบริหารจัดการความท้าทายในเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมทั้งสามารถพัฒนาทีมงานให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ  นั่นหมายความว่าหัวหน้าที่ดีต้องมีความสามารถในการมอบหมาย 
และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 4 เทคนิคดังนี้

 

1 สื่อสารสร้างสัมพันธ์  (Communication & Connection)

            เข้าใจลูกน้องในแบบที่เขาเป็น แล้วสื่อสารในแบบที่ลูกน้องอยากได้ยิน  ทำให้เกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในตัวหัวหน้างานด้วยความรู้สึกแท้จริง 
เพราะลูกน้องสัมผัสได้ถึงเจตนาดีผ่านการสื่อสาร

 

2  สนับสนุนลูกน้องอย่างจริงใจ 

             เป็นหัวหน้าที่ยืนเคียงข้างน้องในทุกสถานการณ์ พร้อมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นในการทำงานหรือพัฒนาระบบงาน ยึดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน  
สิ่งที่ลูกน้องได้รับคือกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และกรอบความคิดในการทำงานเชิงรุก

 

3  เป็นผู้นำเคียงยืนข้างทีมงานในสถานการณ์ที่มีปัญหา 

              เพราะภาวะวิกฤติทางจิตใจของทีมงานคือการเผชิญปัญหานั่นเอง หากลูกน้องหันมาเจอหัวหน้างานยืนเคียงข้างในการแก้ไขปัญหาจึงเกิดความอบอุ่น
และมั่นใจในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากหัวหน้าในขณะที่ต้องการเรียนรู้แท้จริง

 

4  มุ่งมั่นในการเป็นตัวอย่างที่ดี 

              เพราะลูกน้องเป็นกระจกสะท้อนของหัวหน้า  ดังนั้นรูปแบบการทำงาน การมอบหมาย และติดตามงานจะมีประสิทธิภาพนั้นมิใช่เพียงแค่ขั้นตอน
การถาม-ตอบ ติดตามกันในวันที่ต้องการผลงาน  แต่หัวใจสำคัญคือการเป็นตัวอย่างที่ดี หากหัวหน้ามีรูปแบบการทำงานร่วมกันกับทีมงานที่เป็นมาตรฐาน 
การมอบหมายและติดตามงานของทีมงานจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของทีมงาน

 

            ดังนั้น หัวหน้างานยุค 4.0 ในแบบคุณสามารถพัฒนาเทคนิคได้อย่างสอดคล้องกับทีมงานด้วยหลักการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) คือการให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองและทีมงานเพื่อผสานใจกันสร้างคุณค่า
ให้องค์กรและสังคมได้อย่างสมดุล ด้วยการเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเสมอ จึงทำให้เกิดกระบวนการพัฒนารูปแบบการมอบหมายและติดตามงานอย่างเป็นมาตรฐานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 

            หากเราสามารถสร้างระบบแบบนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับคำว่า “หัวหน้างานยุค 4.0”

ทิ้งไว้ให้ชวนคิดกันค่ะ

สุณิชชา ชอบชัย

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร, โค้ช, ที่ปรึกษาด้านหัวหน้างาน และการขาย

 

เรายังมีเรื่องราวดีๆ สำหรับเจ้าของธุรกิจด้วย สนใจอ่านได้ที่

http://www.pplearning.com/16812366/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88

 

 

 7 คำสำคัญ "ชีวิตสำเร็จ มั่งคั่ง ยั่งยืน" กับคนคุณภาพ (Potential People is You)

 

อ่านต่อ >>>คลิ๊ก

Visitors: 83,045