บทความด้าน หัวหน้างาน / ผู้นำองค์กร

หัวหน้างานและผู้นำทีมที่มีตำแหน่งสามารถใช้ศักยภาพและมีเวทีการพัฒนาตัวเองได้บ่อยครั้งดังนั้นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองให้เติบโตได้นั้นให้มองปัจจัยสำคัญ 3 เรื่อง ตัวเอง,ทีมงานและองค์กร หากคุณสามารถนำทั้งสามส่วนนี้มาสร้างกิจกรรมให้ชัดเจน จะทำให้คุณทราบว่าต้องพัฒนาทักษะใดเพิ่ม เพราะทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำนั้นสามารถพัฒนาและสร้างได้จากจุดเด่นของตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร(Core Value) ด้วยการนำมาถ่ายทอดเป็นค่านิยม(Value) ผสานและสะสมให้กลายเป็นค่านิยมของตัวเองจนสามารถสร้างผลงานแห่งคุณค่า นำพาทีมงานและองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย กลายเป็นผู้นำการแข่งขันเหนือชั้นทางธุรกิจ  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นต้นแบบ เก่งงานเก่งคนเก่งบริหารจัดการเก่งคิดเก่งประยุกต์และเก่งสร้างผลงาน  จะดีมากแค่ไหนหากทีมงานรู้สึกว่าคุณคือต้นแบบแห่งความสำเร็จ (Success Idol) ทุกคนจะศรัทธาและยินดีมีคุณเป็นครูที่ปรึกษาพี่เลี้ยงและโค้ชอย่างเต็มใจ


หัวหน้างานเชิงรุก หมายถึง หัวหน้างานที่มีการคิดนอกกรอบ และสามารถสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดและลงมือทำเชิงรุกได้อย่างสร้างสรรค์

หัวหน้างานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องเป็นคนคิดเชิงรุก และทำงานเชิงรุกเป็นพื้นฐาน จึงจะสามารถเป็นผู้นำเชิงรุกได้อย่างมีคุณภาพ


รวมบทความสำหรับหัวน้างาน ผู้นำ และโค้ช  ที่สนุกในการพัฒนาตัวเอง พร้อมทั้งสามารถสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line@:@pplearn 

หัวข้อบทความพัฒนาตัวเอง ในฐานะหัวหน้างาน ผู้นำ โค้ช พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ด้วยหลากหลายมุมมอง

1. หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

2. หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

3. หัวหน้าในดวงใจลูกน้อง

4. หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

5. หัวหน้างานกับการสอนงานให้ได้ใจและผลงาน

6. พัฒนาทักษะหัวหน้างานหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

กลับไปที่หน้าหลัก

 >> หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร 

หัวหน้างานเป็นใคร? และต้องทำอะไรบ้าง?  เป็นคำถามสำหรับหัวหน้างานใหม่

บางองค์กรมีการเตรียมตัว ด้วยโปรแกรมการเตรียมพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน

และหลายองค์กรไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม แต่ให้เรียนรู้ และถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่น

ซึ่งเป็นทั้งข้อดี และข้อเสีย

#ข้อดีคือ ได้ส่งมอบคุณค่า และค่านิยมการเป็นหัวหน้างานได้สอดคล้อง (โคลนนิ่ง) การเป็นหัวหน้างานสไตล์เดียวกัน

#ข้อเสียคือ การส่งมอบอาจไม่มีรูปแบบ และขาดความเข้าใจในการส่งมอบแบบมีรูปแบบและอาจต้องลองผิดลองถูก

 

ดังนั้นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการส่งมอบตำแหน่ง และแบ่งปันการสร้างทีมงาน

ในรูปแบบการบริหารจัดการงานในแบบของ หัวหน้างานคุณภาพ ได้แบบที่เราเรียกกันว่า หัวหน้างานมืออาชีพ

 


 >> หัวหน้างานคุณภาพขององค์กรกับการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หัวหน้างานมือใหม่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการเป็นหัวหน้างานได้ทุกรูปแบบ เช่น การอ่าน การฟัง การเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับรูปแบบของตัวเอง  หากไม่มีพี่เลี้ยง ไม่มีโค้ช ในการก้าวขึ้นตำแหน่ง #ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากโลกออนไลน์

คลิ๊กฟังช่อง YOUTUBE: PPLearnOnline

 บทความนี้ขออนุญาต นำ 5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ มาแบ่งปันกลุ่มหัวหน้างานมือใหม่และหัวหน้างานมืออาชีพ

 1. การมีเป้าหมายชัดเจน

 2. การวางแผนงาน ด้วย PDCA

 3. การสื่อสารสร้างสรรค์ และประสานงานประสานใจ

 4. การ คิด และ ตัดสินใจเชิงระบบ

 5. การสร้างทีมให้เวิร์ค และการทำงานเป็นทีม

 

ถ้าหัวหน้างานคุณภาพได้พัฒนาตัวเองทุกวัน จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ได้ประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติ

ในการสร้าง และปั้นทีมงานคุณภาพ  ด้วยหลักการบริหารจัดการงานในแบบของหัวหน้างานคุณภาพ

 

..

กลับหน้าแรก

หัวหน้างาน ผู้นำ ผู้จัดการ ที่มีคุณภาพ องค์กรไหนก็ต้องการ และสำคัญลูกน้องย่อมต้องการด้วยเช่นกัน(เก่งงาน เก่งคิด เก่งบริหารจัดการ เก่งพัฒนาคน  4 เก่งเร่งพัฒนาเป็น ผู้นำต้นแบบ(The Idol)บทความที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวคุณเองเช่นกันเพราะความรู้มือหนี่ง และทักษะที่ใช่ที่สุด ก็คือ จากตัวคุณเอง จริงๆ 

I am a Buddy /Proactive People is You.   ติดตามหัวข้อสำหรับหัวหน้า/ผู้นำ/ผู้จัดการ/โค้ช  อ่านเลยค่ะ

หมวดหัวหน้างาน

1. หัวหน้างานคุณภาพ

    หัวหน้างานในฝันมักเริ่มจากการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสามารถเป็นต้นแบบที่ดี อ่านต่อ

2. หัวหน้างานมืออาชีพ

3. ทักษะหัวหน้างาน

4. คุณสมบัติหัวหน้างาน

5. เตรียมพร้อมเป็นหัวหน้างาน

6. หัวหน้างานสร้างทีมงาน

7. หัวหน้างานรุ่นใหม่

8. หัวหน้างานฝึกหัด

9. หัวหน้างาน 1 วัน

10. เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

11. หัวหน้างานที่องค์กรต้องการ

12. หัวหน้าในดวงใจลูกน้อง

13. หัวหน้างานกับการสอนงาน

14. หัวหน้างาน สอนงานแบบ OJT

15. หัวหน้างานกับการวางแผนงาน

16. หัวหน้างาน 4 แบบ (สัตว์ 4 ทิศ)

17. หน้างานกับการสื่อสาร

18. เทคนิคการนำเสนอของหัวหน้างาน

19. หัวหน้างานมุ่งพัฒนาคน (เก่งคน)

20. หัวหน้างานกับการมอบหมายงาน

21. หัวหน้างานคุณภาพ

หมวดผู้นำ/ผู้จัดการ

 1. ภาวะผู้นำ หมายถึงอะไร?

2. การพัฒนาภาวะผู้นำ

3. ผู้นำกับการสร้างทีม

4. ผู้นำในฐานะโค้ช

5. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

6. กับดักของหัวหน้าและผู้นำ

7. ผู้นำแห่งสถานการณ์

8. ผู้นำกับการพัฒนาคน

9. ผู้นำสร้างผลงาน

10. ผู้นำเชิงกลยุทธ์

11. ผู้นำทรงประสิทธิภาพ

12. ผู้นำนักวางแผนงาน

13. ผู้นำกับจิตวิทยาเชิงบวก

14. ผู้นำมุ่งเป้าหมาย

15. ผู้นำแห่งวิกฤต

16. ผู้นำนักแก้ไขปัญหา

17. ผู้นำนักสื่อสาร

18. ผู้นำ 5 ระดับ

19. ผู้นำในฐานะผู้ตามที่ดี

20. ผู้นำกับการจูงใจทีมงาน

21. ผู้นำแห่งยุค 4.0

หมวดโค้ช 

1. การโค้ช (Coaching) คืออะไร? ทำไมต้องโค้ช?

2. องค์ประกอบของการโค้ช (Coaching)

3. ปัจจัยสำคัญในการโค้ช (Coaching)

4. ทักษะการโค้ช (Coaching) ระดับพื้นฐาน

5. เทคนิคการโค้ช (Coaching) ทีมงาน

6. เทคนิคการโค้ช(Coaching) ด้วยเรื่องเล่า 

7. เทคนิคการโค้ช (Coaching) กลุ่มคนเก่ง

8. ขั้นตอนการโค้ช (Coaching Step) 

9. กระบวนการโค้ช (Coaching Process) 

10 การโค้ช (Coaching)  ด้วย TAPS Model

11. การโค้ช ( Coaching)  ด้วย GROW Model

12. หัวใจในการเป็นโค้ช (Cosch)ที่ดี

13. ทักษะการ Feedback สำหรับโค้ช (Coach)

14. เทคนิคการใช้คำถามในฐานะโค้ช (Coach)

15. เทคนิคการฟังสำหรับโค้ช (Coach)

16. เทคนิคการเตรียมตัวในการโค้ช (Coaching)

17. ความกังวลใจของโค้ช (Coach) มือใหม่

18. โค้ชมืออาชีพ ก็ยังพลาดได้เพราะอะไร?

19. กรอบความคิด(Mindset) ของโค้ช (Coach)

20. เครื่องมือช่วยการทำงานอาชีพโค้ช(Coach) 

21. เทคนิคการโค้ชกับคน 4 แบบ

   


อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

 


1. หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร   (คลิ๊กอ่าน)
         ดาวน์โหลด

2. หัวหน้างานในดวงใจลูกน้อง       (คลิ๊กอ่าน)        ดาวน์โหลด

3. หัวหน้างานกับการสอนงานให้ได้ใจและผลงาน     (คลิ๊กอ่าน)       ดาวน์โหลด

4. หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  (คลิ๊กอ่าน)     ดาวน์โหลด

5. หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  (คลิ๊กอ่าน)                                                                                              

6. ทักษะหัวหน้างาน  (คลิ๊กอ่าน)                                                                                                             

7. คุณสมบัติของหัวหน้างาน GenY                                                                                     

8. หัวหน้างานเชิงกลยุทธ์                                                                                                    

9. หัวหน้างาน กับการสร้างทีมงานคุณภาพ                                                                          

10. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานสำหรับหัวหน้างาน                                               

11. การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง                                                                                          

12. ผู้นำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leader)                                                                                   

13. ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)                                                                           

14. ความหมายของการโค้ช (Coaching)                                                                            

15. ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)                                                                                    

16. การฝึกฝนทักษะการโค้ชกับทีมงาน                                                                                 

17. TAPS Model กับบทบาทการสอนงานของผู้นำ                                                                

18. เทคนิคการสร้างทีมงาน (TeamWork Technique)                                                      

19. เทคนิคการมอบหมาย และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                       

20. บริหารคนต่างเจนให้มีประสิทธิภาพ  (Effective Generation Management)                

 

 

 

Visitors: 81,941