หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

<< กลับหน้ารวมบทความ

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

คำว่า "หัวหน้า" ได้รับมาจากการที่มีลูกน้องในทีมอย่างเป็นทางการ

ในองค์กรที่มีคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ย่อมต้องมี ตำแหน่งหัวหน้า

หรือองค์กรใหญ่ คำว่า หัวหน้า คือตำแหน่งของผู้บริการระดับต้น

ที่มีลูกน้องในทีมอย่างน้อย 1 คน 

**หัวหน้างานคุณภาพหมายถึงอะไร? หรือเป็นอย่างไร?

ในแต่ละองค์กรอาจตีความแตกต่างกันไป 

แต่ให้มั่นใจในความรับผิดชอบว่าต้องมีมากกว่าระดับพนักงานแน่นอน

หัวหน้างานคุณภาพ กับ 4 ประเด็นสำคัญ

1. ต้องสามารถรู้จริงในงานที่รับผิดชอบ

2. ต้องสร้างทีมงานคุณภาพด้วยการมอบหมาย สอน และติดตามงานอย่างเป็นระบบ

3. ต้องสร้างผลงานคุณภาพได้ทั้งทีม ไม่ได้ยึดผลงานตัวเองเป็นศูนย์กลาง

4. ต้องสร้างทีมที่มีความสามัคคี และยึดมั่นในเป้าหมาย

จากสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันในบทความนี้ มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเป็นหัวหน้างานคุณภาพได้ไม่ยาก

เพียงแค่ ...เริ่มต้นตั้งเป้าหมาย และพัฒนาตัวเองในทุกๆ วัน 

Proactive Supervisor is You. คุณคือหัวหน้างานเชิงรุก คุณภาพขององค์กร

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

cs.pplearning@gmail.com

se.pplearning@gmail.com

T.0626599645

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 46,040