หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

<< กลับหน้ารวมบทความ

หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

บทความนี้สำหรับหัวหน้างานหรือว่าที่หัวหน้างาน ที่เตรียมตัวในการพัฒนาตัวเอง ให้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาท ภาระหน้าที่ของผู้บริหารต้น-กลาง ว่าจริงๆ แล้ว ผู้บริหารระดับสูงมีความคาดหวังสิ่งใดกับ หัวหน้างานบ้าง

สิ่งที่ผู้บริหารหรือองค์กรคาดหวังกับหัวหน้างานคือ

1. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่จะสามารถบริหารและควบคุมทีมงานได้ดี

2. มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบทีมงานได้

3. มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายองค์กร และรับผิดชอบต่อผลงานของทีมงาน

4. มีทักษะต่างๆ ที่หัวหน้าควรมี เช่น การสอนงาน,มอบหมายงาน,สั่งงาน,ติดตามงาน ฯลฯ

5. มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร จัดการ ระบบงานได้อย่างมืออาชีพ

6. มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวและจูงใจคนได้ตามจริตของคนตามหลักการต่างๆ เช่น DISC , บัวสี่เหล่า, สัตว์ 4 ทิศ

7. มีความสุข และสนุกในการปั้นทีมให้เวิร์ค ด้วยการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

คำว่า "หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" เริ่มเป็นเป้าหมาย หรือ Passion ของคุณมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ

ถ้าใช่ อยากให้คุณเริ่มต้นจากการ กำหนดเป้าหมายจากเรื่องง่ายๆหรือเรื่องที่ถนัดก่อน แล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

สะสมความภูมิใจ (Success Story) แล้วคำว่าเป็นเลิศจะสถิตอยู่กับคุณด้วยคุณค่าที่คุณคู่ควร

สอบถามเพิ่มเติมที่

cs.pplearning@gmail.com

sa.pplearning@gmail.com

info.pplearning@gmail.com

T.0626599546

 

Visitors: 46,040