หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

<< กลับหน้ารวมบทความ

หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

คำว่าประสิทธิภาพ มีความหมายหลากหลาย ซึ่งแต่ละองค์กรหรือแต่ละบุคคล ก็มีความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ กับคำว่า หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ แตกต่างกัน  ก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้อยากให้คุณผู้อ่านเริ่มต้นจาก

1. นิยาม หรือให้ความหมาย คำว่า "หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ" ว่าคืออะไร?

ตัวอย่าง  วันนี้ PPLearning ขอให้ความหมายว่า 

ยึดเป้าหมายองค์กร สอนทีมงานให้มุ่งเป้าหมาย  กระจายความสำเร็จร่วมกันเป็นทีม

ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานประสิทธิภาพควรปฏิบัติคือ

1. นำวิสัยทัศน์ นโยบาย หรือเป้าหมายหลักขององค์กรมา จัดทำเป้าหมายฝ่าย/แผนก ให้สอดคล้อง

2. มุ่งเน้นการสอน และปั้นทีมงานให้ทำงานแบบมืออาชีพ นำเป้าหมายฝ่าย/แผนก ย่อยไปเป็น KPI ตัวเองให้สอดคล้อง

3. กระจายงานตามความถนัด และจุดเด่นของพนักงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างยุติธรรม

4. มอบหมายงานท้าทายให้กับพนักงานที่ชอบพัฒนา มีเป้าหมายเติบโต เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ เช่นให้งานที่ไม่เคยทำมาก่อน หรืองานที่ไม่ถนัดแต่มีคุณค่า ส่งเสริมการเติบโตในสายวิชาชีพ

5. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งสู่การพัฒนาตัวเองเป็นสำคัญ เพราะผลลัพธ์ทางอ้อมจะมีทายาทมืออาชีพเพิ่มขึ้น

ด้วยความศรัทธา และเชื่อมั่นในผู้นำทรงประสิทธิภาพ จากภายในจนกลายเป็น หัวหน้าต้นแบบ (The Idol)

 

สนุกกับการอ่านแล้ว อย่าลืมไปสนุกการฝึกฝนตนเอง และทีมงานเพื่อเป็นผู้ทรงประสิทธิภาพทั้งทีม พร้อมทั้งขยายพันธ์ไปยังองค์กรข้างๆ กลายเป็นทั่วทั้งองค์กร คุณจะกลายเป็น Chanage Agent  Proactive Supervisor is You.

สอบถามเพิ่มเติม

cs.pplearning@gmail.com

sa.pplearning@gmail.com

info.pplearning@gmail.com

T.0626599545

Visitors: 65,066