หัวหน้าในดวงใจลูกน้อง

<< กลับหน้ารวมบทความ

หัวหน้างานในดวงใจลูกน้อง

 

หัวหน้า คือตัวอย่างของลูกน้อง และเป็นกระจกสะท้อนของทีมงาน

หัวหน้า มีหลายแบบ เช่น นักพัฒนา นักสร้างผลงาน นักสร้างแรงบันดาลใจ นักสั่งการ ฯลฯ

วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง หัวหน้างานในดวงใจ

แน่นอน คำตอบย่อมต้องเอนเอียงมาทางลูกน้อง

นั่นหมายความว่า ต้องมุ่งจิตใจคน และผลงาน 

ทักษะสำคัญด้านจิตใจ (จิตวิทยา) ประกอบไปด้วย

1. การมีทัศนคติที่ดีต่อทีมงาน

2. การเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างเปิดใจ

3. การมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในทีมงาน

4. การมีศิลปะหรือเทคนิคการสื่อสาร (ภาษาหวาน/ภาษารัก)

5. การสนับสนุนทีมงาน ด้วยความยุติธรรม

6. การให้คำแนะนำจากใจจริง (มิใช่หลอกใช้)

7. การสะท้อนความคิด ความรู้สึก ของพนักงาน เชิงบวก

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ได้คะแนนเต็มสิบทุกข้อเลยใช่ไหม?

หัวใจสำคัญของการเข้าใจ ไว้วางใจกันของหัวหน้าที่ลูกน้องคาดหวัง

ย่อมแตกต่างกัน เพราะกรอบความคิด (Mindset) ที่ต่างกัน

*คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

หากเป้าหมายชัดเจน คือ เป็นหัวหน้าในดวงใจลูกน้อง

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

cs.pplearning@gmail.com

sa.pplearning@gamil.com

T.0626599545

Visitors: 65,062