หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (Sale POS/PC)

หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (Sale POS/PC)

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

(หลักสูตร 3 วัน และ 4 วัน)

“ครบเครื่องเรื่องเพิ่มโอกาสทางการขายสไตล์คุณ”

 

หลักการและแนวคิด

จุดขายหน้าร้านพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์กับพฤติกรรมของลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง จึงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสะสมกลายเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดพร้อมเป้าหมายในการทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ Sale POS มืออาชีพ  

การสรรสร้าง Display ด้วยเทคนิคพื้นฐานและยกระดับได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มยอดขายทันตาเห็นได้นั้น หัวใจสำคัญคือเป้าหมายในการทำงานขายของพนักงานและมีความเป็นของด้วยความยินดีสร้างสีสันสวยงามให้เกิดความต้องการแวะชม และลูกค้าอยากอยู่นานๆ จนตัดสินใจซื้อ

การรับมือกับความขัดแย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการข้อร้องเรียนเปลี่ยนเป็นทักษะเพิ่มยอดขาย

การพัฒนาเทคนิคและทักษะในการขาย (Selling Skill) ด้วยนิสัยรักการเรียนรู้ ค่อยๆ เริ่มเพิ่มความรู้ (Knowledge) ต่อยอดพัฒนาความเชี่ยวชาญทักษะ (Skill) ผสานต่อเป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของนักขายที่ทรงประสิทธิภาพในสไตล์ของตัวเองที่ถูกใจลูกค้าและองค์กร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในฐานะเจ้าของพื้นที่ (Sale POS)
  2. เพี่อให้ผู้เรียนสรรสร้างภาพลักษณ์ใหม่ได้เหมาะสมทั้งตัวพนักงานและหน้าร้านด้วยหลักการ Display
  3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการขาย และการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยการสร้างเสน่ห์สไตล์ตัวเอง
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการรับมือลูกค้าและสร้างความประทับใจได้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร

 

กรอบความคิดของหลักสูตร (Conceptual)

 

 ภาพลักษณ์ Sale POS แบบมืออาชีพ

 

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้าเรียนหลักสูตรนี้

- พนักงานประจำจุดขาย                           

- ฝ่ายการตลาด                           

- หัวหน้าหรือผู้จัดการงานขาย

Visitors: 78,589