บทความสำหรับ HR / พี่เลี้ยง / โค้ช

กลับหน้าแรก

 

HR เป็นหน่วยงานเชิงกลยุทธ์ ขององค์กรที่ต้องผสานระดับบริหารและพนักงาน

ตามโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุน

ตั้งแต่รับคนเข้าทำงานสรรหา(Recruit) พัฒนาคน(Development) รักษาคนดีคนเก่ง (Treat)

และบริหารจัดการคนออก(Retied) ให้มีข้อมูลชัดเจน เพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น HR จึงเป็นกลุ่มคนที่ชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเองตลอดเวลา  เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งกับบทความเหล่านี้

1.  HR มืออาชีพควรเป็นอย่างไร

2. HR สำคัญอย่างไร

2. HRD - HRM เหมือนและต่างกันอย่างไร?

3.  สร้างความผูกพัน (Engagement) ร่วมกันในองค์กรได้อย่างไร?

4. สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้คนที่ใช่และมีคุณภาพให้องค์กร?

5. เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้จัดการส่วนงานต่างๆ ( Line Manager) ให้ได้ผลงาน

6. การวางแผนการจัดอบรม ที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

7. ปั้น/สร้าง/พัฒนาพนักงานให้เก่ง และดี มีคุณค่าร่วมกับองค์กรอย่างเป็นระบบ

8. เป็นวิทยากรภายในสอนพนักงานในแต่ละสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

9. จัดอบรมภายในและภายนอกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

10. สอนงานผู้บริหารอย่างไรให้ดูดีมีคุณค่าในแบบ HR มืออาชีพ

11. เทคนิคการวางระบบบริหารงาน HR ให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและทีมงาน

12. บุคลิกภาพที่ดีในการเป็น HR ยุค 4.0

13. เทคนิคการทำ Job Discription ให้ได้ใช้งานจริง

14. สื่อสาร สร้างสรรค์ ประสานงาน ประสานใจ แบบ Proactive HR

15. ยกระดับให้เป็น Strategic HR ในสายตาผู้บริหาร

16. เทคนิคการขับเคลื่อนเป้าหมายของทุกส่วนงานให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร

17. การทำงาน HR ให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) แท้จริง

18. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม (Core Value) ให้เกิดผล

19. เทคนิคการบริหารหุ้นส่วน (Partner) แต่ละหน่วยงานให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

20. กลยุทธ์รักษาคนดี คนเก่งให้เติบโตไปกับองค์กร (Talent Management)

 

 ====>อ่านบทความที่เกียวข้อง

1. หมวดหัวหน้างาน ผู้นำ และโค้ช

2. หมวดขาย บริการ และการตลาด

3. บทความรวมของอาจารย์อรรณพ

 

 วิทยากรจิตวิทยาอ.อรรณพ นิยมเดชา

ติดต่อสอบถาม

cs.pplearning@gamil.com

se.pplearning@gamil.com

mkt.pplearning@gmail.com

T.095-5374428

Visitors: 81,936