หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

กลับไปที่หน้าหลัก

 >> หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร 

หัวหน้างานเป็นใคร? และต้องทำอะไรบ้าง?  เป็นคำถามสำหรับหัวหน้างานใหม่

บางองค์กรมีการเตรียมตัว ด้วยโปรแกรมการเตรียมพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน

และหลายองค์กรไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม แต่ให้เรียนรู้ และถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่น

ซึ่งเป็นทั้งข้อดี และข้อเสีย

#ข้อดีคือ ได้ส่งมอบคุณค่า และค่านิยมการเป็นหัวหน้างานได้สอดคล้อง (โคลนนิ่ง) การเป็นหัวหน้างานสไตล์เดียวกัน

#ข้อเสียคือ การส่งมอบอาจไม่มีรูปแบบ และขาดความเข้าใจในการส่งมอบแบบมีรูปแบบและอาจต้องลองผิดลองถูก

 

ดังนั้นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการส่งมอบตำแหน่ง และแบ่งปันการสร้างทีมงาน

ในรูปแบบการบริหารจัดการงานในแบบของ หัวหน้างานคุณภาพ ได้แบบที่เราเรียกกันว่า หัวหน้างานมืออาชีพ

 

 >> หัวหน้างานคุณภาพขององค์กรกับการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หัวหน้างานมือใหม่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการเป็นหัวหน้างานได้ทุกรูปแบบ เช่น การอ่าน การฟัง การเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับรูปแบบของตัวเอง  หากไม่มีพี่เลี้ยง ไม่มีโค้ช ในการก้าวขึ้นตำแหน่ง #ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากโลกออนไลน์

คลิ๊กฟังช่อง YOUTUBE: PPLearnOnline

 บทความนี้ขออนุญาต นำ 5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ มาแบ่งปันกลุ่มหัวหน้างานมือใหม่และหัวหน้างานมืออาชีพ

 1. การมีเป้าหมายชัดเจน

 2. การวางแผนงาน ด้วย PDCA

 3. การสื่อสารสร้างสรรค์ และประสานงานประสานใจ

 4. การ คิด และ ตัดสินใจเชิงระบบ

 5. การสร้างทีมให้เวิร์ค และการทำงานเป็นทีม

 

ถ้าหัวหน้างานคุณภาพได้พัฒนาตัวเองทุกวัน จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ได้ประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติ

ในการสร้าง และปั้นทีมงานคุณภาพ  ด้วยหลักการบริหารจัดการงานในแบบของหัวหน้างานคุณภาพ

 

..

Visitors: 65,062