เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

การสัมภาษณ์งานที่ดีต้องมีการพัฒนา เพราะเป็นทักษะ(Skill)

เพราะการสัมภาษณ์งานนั้นเปรียบเสมือนการคัดกรองคนเข้าบ้าน

>>ถามว่าใครบ้างต้องผ่านการฝึกฝนและพัฒนาในการสัมภาษณ์งาน?

ตอบเลยว่า : ทุกคนที่มีกุญแจเปิดประตูบ้าน หมายถึงคนที่สามารถบอกได้ว่า

ใครสามารถได้เข้ามาทำงาน  หลังจากพูดคุยด้วย เช่น

- หัวหน้างาน /ผู้จัดการ

- ตัวแทนหัวหน้างาน /ผู้จัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดสรรมา

- ทีมงานของ HR ทั้ง  HRD/HRM 


>>ถามว่าเทคนิคที่ดีในการสัมภาษณ์ให้ได้คนดี คนเก่ง มาร่วมงานนั้นทำอย่างไร?

ตอบเลยว่่า : ไม่มีสูตรชัดเจนหรือตายตัว เพียงแต่บทความนี้จะบอกหลักการ และแนวทาง

ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายองค์กร หรือสไตล์ของ

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

 **ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

1. บทบาทหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ และสิทธิในการเลือก

2. ตำแหน่ง คุณสมบัติ ของผู้ที่คุณต้องการอย่างชัดเจน

3. ชุดคำถามในเรื่องของตำแหน่ง และความสามารถด้านการงาน

4. ชุดคำถามในด้านจิตวิทยา

5.  ชุดคำถามเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมาย /Passion การดำเนินชีวิต


ตัวอย่างจะแนบไว้ให้ตามแบบฟอร์มดังนี้
 

Visitors: 75,930