คำคม

 • คุณเป็นได้ดีกว่านี้แน่นอน 
 • ทุกการกระทำย่อมมีผลลัพธ์ เพียงแต่ผลลัพธ์จะต่างกันที่การกระทำ
 • แรงบันดาลใจ ใจบันดาลแรง
 • วินัยสำคัญ สร้างฝันเป็นจริง 
 • ศักยภาพแอบซ่อน หากไม่ย้อนมองตัวเอง
 • ทุกการกระทำ ย้ำๆ จนกลายเป็นทักษะชีวิต
 • หัวใจสำคัญของการเดินทาง คือการเรียนรู้ระหว่างเดินไปสู่เป้าหมาย
 • ความเชื่อ>ความคิด>ความรู้สึก>การกระทำ เป็นวงจรพฤติกรรมของมนุษย์
 • @PPLearnมุมปรึกษาฟรี!

  ปัญหาลูกน้อง
  ปัญหาลูกค้า
  ปัญหาตัวเอง
  ปัญหาคู่แข่ง
  ปัญหาองค์กร
  ***แก้ไขได้
 • Coaching Card

 • ปรึกษา 5 ส. เชิงปฏิบัติสไตล์ผู้ตรวจสอบภายใน

กลับหน้าแรก 

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

 

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

10 พลังสู่ความสำเร็จในทุกวัน

 

แจกฟรีไฟล์ PDF ส่งข้อความมาที่ m.me/TrainingbyPP 

 

Visitors: 81,938