หลักสูตรการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา(Root Cause Analysis) RCA

ดาวน์โหลดหลักสูตร      กลับหน้าแรก     กลับหน้าวิทยากร: อ.พิสิษฐ์

 หลักสูตรการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา(Root Cause Analysis) RCA

 

 วิทยากรอาจารย์พิสิษฐ์ ชูยงค์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Visitors: 65,064