ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน (Train the Trainer)

 กลับหน้าแรก     indexขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน      ดาวน์โหลด      อ่านเลื่อนลง

 ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน (Train the Trainer)

 ขั้นตอนการสร้างปั้นวิทยากรมืออาชีพโดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

 

ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน

1. ช่วงแรก  

• รับสมัคร และคัดเลือก วิทยากรภายใน
   การเปิดรับสมัครโดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนนั้น
   จะทำให้องค์กรได้วิทยากรที่มีความตั้งใจในการพัฒนาตัวเอง
  และคนเรียนอย่างแท้จริง มิใช่เพียง มาดำรงค์ตำแหน่งวิทยากร
  ภายในเท่านั้น   เพราะการที่ได้มาสมัคร และได้รับคัดเลือกนั้น
  เป็นแรงขับเคลื่อนในการเพิ่มพลังแห่งความสนุก และมุ่งมั่น
  ในการเตรียมตัว และบริหารจัดการเวลา ให้สามารถทำได้ดี
  ขั้นตอนนี้ถือว่า  ** จำเป็นมากและเป็นหัวใจสำคัญของวิทยากรภายในองค์กร
• สัมภาษณ์แนวคิด/Passion การเป็นวิทยากร
  การสอบสัมภาษณ์เป็นการเรียนรู้ถึงทัศนคติ แนวคิดในการทำงาน
  ของวิทยากรภายในแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี เพราะการเขียนข้อสอบ
  และการตอบคำถามที่มีภาษากายมาช่วยนั้นมีมิติแตกต่างกันมาก
  ดังนั้น กระบวนการนี้จะช่วยให้วิทยากรภายในองค์กรแข็งแรงและ
  ชัดเจนในเป้าหมายตัวเองและทีมวิทยากรให้ไปทิศทางเดียวกัน
2. ช่วงสอง
• เข้าอบรมตามโปรแกรม ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
   แน่นอนว่าวิชาชีพใดๆ ก็ตามหากต้องการเป็น หรือเก่งขึ้น ย่อมต้องผ่าน
   การอบรมอย่างมีแบบแผน ด้วยโปรแกรมที่ถูกดีไซน์ หรือออกแบบมา
   อย่างดี วิทยากรภายในองค์กรก็เช่นกัน หากต้องการได้ทีมดีมีคุณภาพ
   ความพร้อมทางจิตใจอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่มเติมความรู้ ดูการฝึกฝน
   อดทนพัฒนาทักษะ จนเชี่ยวชาญในที่สุด ดังนั้นวิทยากรภายในองค์กร
   ที่มีคุณภาพเทียบวิทยากรมืออาชีพ เป็นการบ่องบอกถึงคุณภาพขององค์กร
• ประเมินการสอนตามข้อกำหนด
   การประเมินผลทางความรู้ และการพัฒนาทักษะในคลาส ช่วยเสริมสร้าง
   ความมั่นใจให้กับตัววิทยากรภายในองค์กรเอง และทำให้เห็นความถนัด
   ความเชี่ยวชาญ และเสน่ห์การบริหารคลาสอบรมได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย
   ดังนั้นขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากก่อนลงสนามจริง
3. ช่วงสาม
ลงสนามการสอน (เป็นวิทยากรตาลงสนามจริงมแผนงาน) พร้อมพี่เลี้ยง
  แน่นอนทุกคนที่ยอมอดทนเรียนในคลาส ทำการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
  ต้องการก้าวมาสู่เส้นทางการเป็นวิทยากรภายใน  ดังนั้นเมื่อถึงสนามจริง
  สิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นมากมาย เช่น การเตรียมตัว,การแก้ไขสถานการณ์
  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน ฯลฯ มีพี่เลี้ยงคอยช่วยด้วยจะดีมาก
  เพราะพี่เลี้ยงจะคอยจดบันทึกไว้ Feedback เรานั่นเอง
กระบวนการประเมินและปรับปรุง (PDCA)
  ช่วงนี้มิใช่ว่าต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะคำว่า กระบวนการ PDCA
   คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดขององค์กรและตัวของ
   วิทยากรภายในเองว่าจะทำอย่างไรให้มีการเติบโตขึ้ันในทุกๆคลาส
   หรือสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในหลักสูตรเดิม ให้คลาสมีเสน่ห์มากขึ้น
   ดึงดูดผู้เรียนที่มุ่งหวังการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัยตลอดเวลา เพราะ
   วิทยากรภายใน (Internal Trainer) เป็นต้นแบบของนักเรียนรู้ในองค์กร
 
ด้วยความปรารถนาดีจากเราทีมวิทยากรสถาบัน พีพีเลิร์นนิ่ง
#Proactive People is You.
 

 

 

Visitors: 78,589