อ.อรรณพ นิยมเดชา (วิทยากรเก่งสื่อสาร และจิตวิทยาเชิงบวก)

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร         ขอใบเสนอราคา       ดูVDO                 

 

 

.อรรณพ นิยมเดชา                                                                                    อาจารย์สุณิชชา>>      อาจารย์จารุวดี>>  

 

วิทยากรด้าน

 

        วิทยากร นักเขียนด้านจิตวิทยาด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง โดยมีผลงานการเขียนพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “ปรับวิธีคิด 5% เห็นโบนัสหลายเดือน” แนวคิดด้านการบริหารการทำงานและการสร้างสมดุลชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “เพราะตัวเรามีค่ากว่าที่คิด” และงานเขียน E-book ชื่อ “Change : อยากเปลี่ยนกันไหม” แนวคิดในการนำจิตวิทยาด้านบวกมาสร้างวิธีคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่เป้าหมายที่ดีกว่าของชีวิต

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ M.A. (Industrial and Organizational Psychology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ B.A. (Psychology and Guidance) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Diploma of SMEs Business management Program) Assumption University and Office of Small and Medium Enterprises promotion.

 

ประสบการณ์ทำงาน

 •  6 years of experience in Human Resource Development Manager at Outlet Mall Co.,Ltd.
 •  1 year of experience in Project Manager at your we.wa Co.,Ltd.
 •  4 years of experience in Creative Manager at Krabi Creation Ltd., Partnership.
 •  3years of experience in Information and Education Officer at Pattanarak Foundation.

 

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เชิญบรรยาย

 • Openmind Project Thailand.
 • Life Skill Project by Unicef Thailand.
 • ไตรภาคี ด้านการป้องกันเอดส์ จังหวัดกระบี่
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กระทรวงแรงงาน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดกระบี่
 • บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
 • บริษัท ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด (เกาะสมุย)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ทีมเกียรติภูมิ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด
 • ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่
 • PTG Energy Public Company Limited
 • บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • โรงแรมสยามา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร เขต 1
 • บริษัท ลาว เทเลคอม จำกัด
 • ธนาคาร อินโดไชน่า จำกัด (KOLAO GROUP)
 • บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด
 • หลักสูตรการฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 100 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดอันดามัน 

 

                                                         

 

บทความน่าสนใจที่เขียนโดย อ.อรรณพ นิยมเดชา

หลักสูตรที่ อ.อรรณพ นิยมเดชา ชำนาญ

- หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร

Visitors: 72,291