บทความด้าน หัวหน้างาน

 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 1 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่

หัวหน้างาน กับ การพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้า 

คือ ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้นำ

คือ ตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับ

ภาวะผู้นำ คือ ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าใช่และเรายอมรับตัวเองในเรื่องนั้นๆ 

 

ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานเชิงรุก หัวหน้างานมืออาชีพ

มีความจำเป็น 

ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ ให้ทุกคนในทีมยอมรับ

และยินดีเดินตาม อย่างเต็มใจ

 

หัวหน้างานคุณภาพ จึงมีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

 

ติดต่อ แหล่งรวมข้อมูล หลักสูตร ความรู้และเครื่องมือสำหรับหัวหน้างานได้

www.pplearning.com

t.0955374428


 

Hot Line : โทร 091-7940197          >>ดูผลงาน         >>หาหลักสูตร     >>วิทยากร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แม่นในเนื้องาน
 • แ่นในระบบงาน
 • แม่นในการเปลี่ยนแปลง
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
Visitors: 81,941