หลักสูตรยกระดับการสื่อสารสำหรับผู้นำอย่างเหนือชั้น

หลักสูตรยกระดับการสื่อสารสำหรับผู้นำอย่างเหนือชั้น

 (Up level Communication skill for leader)

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ผู้นำกับทักษะการสื่อสาร 360 องศา
 • ความสำคัญ และคุณค่าของการสื่อสารคุณภาพ?
 • ทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคการยกระดับการสื่อสาร 4 ประเภท
 • การสื่อสารแบบผู้นำมืออาชีพในสถานการณ์ต่างๆ
 • อุปสรรคและกับดักในการสื่อสารที่สร้างความผิดพลาดบ่อยครั้ง
 • ยกระดับคุณสมบัติให้เป็นผู้นำเก่งการสื่อสาร สร้างพลังความสำเร็จ
 • Workshop : เปิดใจกับเวลา/สร้างแผนกิจกรรม/เพิ่มเวลาให้มากกว่า 24 ชม.
 • กิจกรรม: กิจกรรมสื่อสาร , พัฒนาเทคนิค /สร้างผู้นำเก่งสื่อสารในตัวเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

 1. หัวหน้างาน
 2. ผู้จัดการ
 3. ผู้บริหารทุกระดับ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเรียนรู้หลักการ และพัฒนาทักษะของผู้นำเก่งสื่อสาร 360 องศา
 • เพื่อประยุกต์เทคนิคการสื่อสารกับสถานการณ์จริง และสมมติ
 • เพื่อสร้างผู้นำเก่งสื่อสารในแบบตัวเอง และนำไปพัฒนาทีมงาน

 

 ***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร   

 

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

  

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

 

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com

 

Visitors: 78,588