หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (PC) 3 มิติ

หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (PC) 3 มิติ

 (Product Consultant (PC) Development 3D )

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 

“พนักงานขายหน้าร้าน ผสานจิต พิชิตใจ ให้ลูกค้าลดความกังวล นั่นคือการเพิ่มยอดขาย”

 

หลักการและแนวคิด

การทำงานขายประจำจุดขาย (PC) นั้นสิ่งที่ต้องเผชิญตลอดเวลาคือ พฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลายจนนำมาสะสมเป็นความรู้สึกเชิงลบต่อตนเองและคนรอบข้าง ลดทอนศักยภาพของตัวเองโดยไม่เจตนาหากเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมพัฒนาตัวเองด้วยประเด็นสำคัญของการเป็นนักขายสม่ำเสมอนั้น จะสามารถนำสไตล์การขายแบบต่างๆ มาใช้ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

การพัฒนาเทคนิคและทักษะในการขาย (Selling Skill) ให้เป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วค่อยเริ่มหาความรู้ (Knowledge) ต่อยอดพัฒนาความเชี่ยวชาญทักษะ (Skill) แล้วผสานต่อเป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของนักขายที่ทรงประสิทธิภาพ

การสร้างนิสัยใหม่ด้วยคุณสมบัติดีๆ ในการทำงานขายให้เป็นระบบ มีวินัย และเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สายตาลูกค้าอย่างยั่งยืน เพราะนักขายประจำจุดขายเป็นตัวแทนที่ทรงคุณค่าที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ทูตขององค์กร”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพี่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการเป็นคนทำงานเชิงรุก และสนุกกับการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการทำงานขายหน้าร้านแบบมืออาชีพ และสร้างเสน่ห์ในแบบตัวเอง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการขาย และการนำเสนอความเชี่ยวชาญให้น่าสนใจ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในการทำงานขายให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับองค์กร

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานประจำจุดขาย                           

- ฝ่ายการตลาด                     

- หัวหน้าหรือผู้จัดการงานขาย 

Visitors: 66,681