กลุ่มหลักสูตร การสื่อสาร และการนำเสนองาน

1. หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

2. เก่งนำเสนอ Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน

Visitors: 81,938