หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพสำหรับหัวหน้างาน

 

รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น 
โอกาสดีสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องการสร้างทักษะการเป็นวิทยากร
หลักสูตร "วิทยากรมืออาชีพ สำหรับหัวหน้างาน" (Train The Trainer for Supervisor)

หลักสูตรเดียวที่คุณจะได้พบกับ 3 วิทยากร ที่จะมาให้ความรู้ด้านการเป็นวิทยากรแบบครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านจิตวิทยา ด้าน Storytelling และด้านการบริหารคลาส เพื่อให้คุณได้นำความรู้ไปใช้งานได้จริงแบบเห็นผล!!!

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
- หัวหน้างาน

- ผู้เชี่ยวชาญที่มีภารกิจเป็นวิทยากรภายในองค์กร

 


 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้ Course Highlights :
1. หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer)
2. ความเข้าใจในบทบาทและคุณสมบัติของการเป็นวิทยากร How to Fit+
3. จิตวิทยาในการสอน (psychology) แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
4. การบริหารเนื้อหาและวางแผนการสอน
     • การเขียนหลักสูตรด้วย AI+ประสบการณ์
     • การทำสไลด์ ประเภทต่างๆ เพิ่มเทคนิคความโปรด้วยการใช้ Canva
     • การเชื่อมโยงกรณีศึกษา/ตัวอย่าง
     • กิจกรรมพัฒนาการสอนสัดส่วน Content & Context
     • เทคนิคการเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสม
     • การวางแผนการสอน 70:20:10
5. บุคลิกภาพของวิทยากร : เทคนิคสำคัญในการ onstage สูตร 55:37:8
6. หลักการและเทคนิคการสื่อสารการสอนแบบ Hard skill & Soft Skill กับบริหารคลาส
7. เทคนิคการสร้างบรรยากาศ และดึงดูดผู้เรียน
     • รู้จักพฤติกรรมของผู้เรียน และ Generation
     • การรับฟังและการตอบคำถามที่ทรงพลัง
     • การดึงดูดความสนใจด้วย Story Telling
     • จังหวะการใช้กิจกรรมกับบรรยากาศในคลาสและเทคนิคการสังเกต
     • จังหวะในการเชื่อมโยงตัวอย่างและเรื่องจริงของผู้เรียน
8. การติดตามผลหลังการอบรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม
9. การเตรียมความพร้อม และการประเมินก่อน-หลังอบรม (Assessment) ตัวเองและผู้เรียน
10. Bonus : ประยุกต์การสอนกับหน้างานจริงสำหรับหัวหน้างาน และผู้ที่ต้องเป็นวิทยากรภายใน (กับ 7 สถานการณ์) จุกๆ

ราคาท่านละ 9,900.-
โรงแรม st james สุขุมวิท 26

ติดต่อ
e-mail : cs.pplearning@gmail.com, se.pplearning@gmail.com
Tel : 095-537-4428, 083-824-3373, 083-645-4949
www.pplearning.com


ฟอร์มสมัครอบรม-สัมมนา Public

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (เพื่อรักษาประโยชน์ของคุณ)
Visitors: 81,936