หลักสูตรฝึกอบรมการเขียนหนังสือสร้าง Brand และขาย

หลักสูตรฝึกอบรมการเขียนหนังสือสร้าง Brand และขาย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร? 

     หลักสูตร คอร์ส "การเขียนหนังสือ เพื่อสร้างแบรนด์ (Personal Branding & Business Branding) และขาย" นี้ เป็นคอร์สที่จัดขึ้นเพื่อองค์กร หรือ ธุรกิจ ที่ต้องการทำประชาสัมพันธ์และการตลาด (Pr & Marketing) ผ่านหนังสือ Pocketbook เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ภาพลักษณ์ขององค์กร / ธุรกิจ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์กร / ธุรกิจ, สินค้า-บริการมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การติดตามและซื้อสินค้า-บริการในที่สุด

     หลักสูตร คอร์ส "การเขียนหนังสือ เพื่อสร้างแบรนด์ (Personal Branding & Business Branding) และขาย" จึงเหมาะสำหรับ

  • องค์กรขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ่ ที่ต้องการสร้างการรับรู้ หรือ Business Branding
  • เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องการทำ Personal Branding & Business Branding
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้าง  Personal Branding

 

รูปแบบการสอน

 กลุ่ม / เดี่ยว แบบ Onsite

 Online

 


 

ตัวอย่างผลงาน

ติอต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 083-645-4949 หรือ E-Mail : info.pplearning@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,939