โปรแกรมคลีนิคคลีนใจ-สำหรับคนทำงาน

คลีนิคคลีนใจ-สำหรับคนทำงาน 

-----------------------------

ประเด็นสำคัญทางจิตใจของคนทำงาน

 1. ความเครียด: การเผชิญกับกำหนดเวลาส่งงานที่แน่นอน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน A รู้สึกเครียดเมื่อต้องส่งรายงานภายในวันถัดไป แต่ยังทำไม่เสร็จ.

 2. ความกังวล: กังวลเกี่ยวกับการตัดต่องาน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน B กังวลว่าอาจถูกตัดต่องานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

 3. ความไม่พอใจ: ไม่พบความท้าทายในงานปัจจุบัน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน C รู้สึกว่างานปัจจุบันไม่ให้โอกาสในการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง

 4. ความขัดแย้ง: ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน D และ E มีความเห็นต่างกันเรื่องการจัดการโครงการและนำมาซึ่งการทะเลาะกัน.

 5. ความไม่มั่นคง: ความไม่แน่นอนเรื่องความมั่นคงของงาน

 6. ตัวอย่างเช่น พนักงาน F กังวลเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการปิดสาขาของบริษัท.

       การจัดการประเด็นเหล่านี้ในที่ทำงานนั้นต้องสามารถผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสม และสำคัญคือ ปัญหาทางจิตใจ

       ต้องใช้หลักการทางจิตวิทยามาช่วย ซึ่งต้องมีทักษะและกระบวนการเหล่านี้

       - ความสามารถในการสื่อสาร

       - การให้ข้อมูลที่ชัดเจน

       - การประเมินและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

       - การบริหารจัดการความเครียดเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของพนักงาน

         หากต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากเราติดต่อ : เรามีโปรแกรมและนักจิตวิทยามืออาชีพไว้บริการ

         โทร.095-5374428  เมลล์.cs.pplearning@gmail.com

        

Visitors: 72,287