โปรแกรมคลินิกคลีนใจ-สำหรับคนทำงาน/ How to ฮีลใจให้คนมีพลังใจ

Empathy ฮีลใจคนทำงาน  

Counselling & Coaching Service/How to Healing Mind(ฮีลใจ)

คลีนิคคลีนใจ-สำหรับคนวัยทำงาน /ฮีลใจให้คนมีความสุข(แบบองค์กรและส่วนบุคคล)

 

 

 

ประเด็นสำคัญทางจิตใจของคนทำงาน

 1. ความเครียด: การเผชิญกับกำหนดเวลาส่งงานที่แน่นอน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน A รู้สึกเครียดเมื่อต้องส่งรายงานภายในวันถัดไป แต่ยังทำไม่เสร็จ.

 2. ความกังวล: กังวลเกี่ยวกับการตัดต่องาน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน B กังวลว่าอาจถูกตัดต่องานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

 3. ความไม่พอใจ: ไม่พบความท้าทายในงานปัจจุบัน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน C รู้สึกว่างานปัจจุบันไม่ให้โอกาสในการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง

 4. ความขัดแย้ง: ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

  ตัวอย่างเช่น พนักงาน D และ E มีความเห็นต่างกันเรื่องการจัดการโครงการและนำมาซึ่งการทะเลาะกัน.

 5. ความไม่มั่นคง: ความไม่แน่นอนเรื่องความมั่นคงของงาน

 6. ตัวอย่างเช่น พนักงาน F กังวลเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการปิดสาขาของบริษัท.

       การจัดการประเด็นเหล่านี้ในที่ทำงานนั้นต้องสามารถผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสม และสำคัญคือ ปัญหาทางจิตใจ

       ควรเลือกใช้หลักการทางจิตวิทยามาช่วย ซึ่งต้องมีทักษะและกระบวนการเหล่านี้

       - ความสามารถในการสื่อสาร

       - การให้ข้อมูลที่ชัดเจน

       - การประเมินและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

       - การบริหารจัดการความเครียดเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของพนักงาน

         หากต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากเราติดต่อ : เรามีโปรแกรมและนักจิตวิทยามืออาชีพไว้บริการ

         โทร.095-5374428  เมลล์.cs.pplearning@gmail.com  >> หมวดหลักสูตร Soft Skills แนะนำ  

        

ประเด็นสำคัญที่คนต้องการคำปรึกษาและทีมงานเรามีความเชี่ยวชาญ
 • ความสัมพันธ์ในการทำงานกับคนในทีม
 • ปัญหาการทำงานที่เกิดจากความกังวลภายในใจ
 • ปัญหาที่เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นใจและปัญหาส่วนตัว
 • ความกังวลกับปมในอดีต ที่เคยเจ็บปวด ด้วยแนวทางการปลดปล่อย 
 • ความเครียด วิตกกังวล การบริหารจัดการอารมณ์ (EQ)
 • รู้สึกไร้ค่า (self-esteem) กับชีวิตที่ติดกับดักหรือรู้สึกหลงทาง ไร้ทิศทาง
 • การโฟกัสกับเป้าหมายชีวิต กับเป้าหมายงานเชิงรุก
 • การเติบโตในสายวิชาชีพอย่างมีแผนและมั่นใจ
 • การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวอย่างทรงพลัง
 • การสร้างรูปแบบแห่งความสำเร็จ (Success Prattle to Success)
 • การโค้ชตัวเอง (Self Coaching) สู่ความสำเร็จ
 • การเทรนสมองโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach to Change)

ทำไมต้องคุยกับที่ปรึกษาหรือนักจิตวิทยา (ฮีลใจกันรายวัน)

      เคยไหมที่มีปัญหาแล้วรู้สึกมืดมน และสนใจแต่ปัญหาจนลืมไปว่า ตัวเองมีดี มีความเก่งและยังมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยคุณได้?      นั่นอาจเป็นเหตุผลที่สร้างมุมหม่น มุมมืดให้ตัวเองอย่างสมเหตุสมผลให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายจิตใจ ซ้ำๆ ย้ำๆ จนกลายเป็นความเคยชิน

      หากมีใครที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และให้ความมั่นใจได้ว่า จะเก็บความลับไว้เป็นอย่างดี ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จึงเป็นประเด็นสำคัญทำให้ทางเราและทีมงานมีความตั้งใจในการ ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสม สะดวก อุ่นใจ และปลอดภัย ดั่งหยดน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ที่ต้องการ คนที่ตั้งใจฟัง ใช้คำถามชวนคุยชวนคิดอย่างเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ แล้วสร้างเสริมความรู้สึกมั่นใจ ในการรักตัวเองอย่างเหมาะสม รู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองกับการค้นพบทางออกได้ดีขึ้น

 

พื้นที่ปลอดภัยในการฮีลใจร่วมกัน (เยียวยาใจให้คุณคืองานของเรา)

สำคัญสุด คือ ทุกเรื่องที่คุยกันนั่นคือความลับ(จรรยาบรรณในอาชีพ) Counseling & Coaching

ไว้วางใจให้เราร่วมรับฟังเรื่องหนักใจให้คุณกลับไปทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ทีมนักจิตวิทยาให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

อัตราค่าบริการแบบส่วนบุคคล(กรณีองค์กรต้องผ่านการสำรวจ+ราคาตามเป้าหมายของโปรแกรม)

 • โทรคุย ด้วยน้ำเสียงฮีลใจ เข้าอกเข้าใจกัน (30 นาที/ครั้ง...นัดหมาย)  400 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 900บาท)
 • โทรคุย ด้วยน้ำเสียงฮีลใจ เข้าอกเข้าใจกัน (1ชั่วโมง/ครั้ง...นัดหมาย)  800 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 1,500บาท)
 • วีดีโอคอลล น้ำเสียง+ท่าทาง สร้างความมั่นใจร่วมกัน (1ชั่วโมง/ครั้ง...นัดหมาย) 1,500 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 3,500บาท)
 • 1:1 พบเจอหน้าตากันด้วยมิตรภาพสร้างจุดเปลี่ยน (Coaching)(2ชั่วโมง/ครั้ง...นัดหมาย) 15,000 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 35,000บาท)
 • โปรแกรมติดตามผล 3 เดือนต่อเนื่อง (Mix Program)  ตามตกลง-ปรับโปรแกรมและอัตราบริการ
 
 
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจ ความเครียด ความสัมพันธ์  Counseling Services ราคาเริ่มต้น 400 บาท/ครั้ง/ท่าน

 

 ดูแลองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างไร?

ก่อนอื่นต้องรู้ว่า :

1. ความเครียดของพนักงานในองค์กรนั้น มีอะไรบ้าง?

2. ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานในองค์กรเครียดเป็นเรื่องอะไร?

3. ความเกี่ยวข้องกันระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานสร้างความเครียดต่างระดับกันอย่างไร?

4. ระดับ(Level) ของความเครียดนั้นส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำวันอย่างไร?

-------

หากเราแยกปัจจัยภายในและภายนอกได้ชัด จะสามารถใช้ความถนัดในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเชี่ยวชาญ

ปัจจัยภายในองค์กร หน่วยงาน บริษัท

 • ความกลัว
 • ความกดดัน
 • ความกังวล
 • ความไม่มั่นใจในการเติบโต
 • ความรู้สึกว่าขาดอำนาจในการตัดสินใจ
 • ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ความคาดหวังจากตัวเองและคนรอบข้าง

ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หน่วยงาน บริษัท (ส่วนตัวล้วนๆ)

 • ปัญหาสุขภาพ
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาการเงิน

 

 องค์กรแห่งความสุขสร้างได้...จากความใส่ใจเล็กๆ สู่ความสุขอันยิ่งใหญ่

 • ส่งเสริมเรื่องสุขภาพ เช่นจัดห้องออกกำลังกาย, จัดอุปกรณ์สนับสนุน
 • ส่งเสริมเรื่องอาหารที่ดี เช่น มีอาหารฟรีบางมื้อ
 • ส่งเสริมความมั่นคง มั่นใจ เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ
 • ดูแลเรื่องตารางการทำงาน เช่น จัดล่วงเวลาแบบเหมาะสม 
 • ดูแลเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล เช่นจัดให้ความรู้ ,คลับให้คำปรึกษา
 • ดูแลเรื่องสุขภาพใจ เช่น จัดให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอารมณ์
 • กิจกรรมอื่นๆ  เช่น กล่องรับความคิดเห็น ,บอร์ดชื่นชม, กิจกรรมวันเกิด ฯลฯ
 
 ขั้นตอนแบบง่ายกับการช่วยให้พนักงานลดความเครียด...เพียงองค์กรใส่ใจ
 • สร้างบรรยากาศให้พนักงานคุยกันได้ทุกระดับ...อย่างสบายใจ
 • สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน...อย่างเปิดใจรับความจริง
 • เปิดรับปัญหาจากทุกคน(แบบไม่เปิดเผยชื่อ) ....อย่างสม่ำเสมอ
 • สัมภาษณ์คนที่ลาออก/กำลังจะลาออก (Exit Interview)...อย่างตั้งใจแก้ไข
 • ฯลฯ
 

>>> มาร่วมกันดูแลความสัมพันธ์ในองค์กรให้ทุกคนรู้จักตัวเอง สร้างความสุขให้ตัวเอง

และคนรอบข้างได้มากขึ้น กับความรู้สึกปลอดภัยจากภายในสู่ความแข็งแกร่งภายนอก

ด้วยกระบวนการเยียวยาจิตใจ และให้ความสำคัญกับการฮีลใจ(Healing Mind)

 

Visitors: 81,935