หัวหน้างานกับการบริหารงานประชุม

หัวหน้างานกับการบริหารงานประชุม

 

หัวหน้างานกับการประชุมเป็นเรื่องคู่กัน เพราะเป็นอาชีพหลักในการทำงาน

ทั้งประชุมกับผู้บริหาร หรือกับทีมงาน 

 

ดังนั้นเรามาเรียนรู้เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

Visitors: 65,064