แนวคิดนักขายเชิงรุก ยุค 4.0

แนวคิดนักขายเชิงรุก ยุค 4.0

 

 การทำงานขายในยุคนี้ต้องแข่งขันกับผู้คน โปรแกรม และแอพลิเคชั่น มากมาย เพราะเป็นยุคที่ลูกค้ามีความฉลาด และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นนักขายจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

การที่คุณจะเป็นนักขายเชิงรุก ยุค 4.0 ได้อย่างทรงอิทธิพลนั้น ควรยึดมั่นกับแนวความคิดดังนี้

nlp การขายคือการส่งมอบคุณค่าสิ่งดีๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มิใช่เพียงแค่นำสินค้าไปเสนอขายตามความต้องการของนักขายเท่านั้น

nlp การขายคือการสะสมประสบการณ์ เช่นการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าแบบต่างๆ หรือมองเป็นเรียนรู้กลยุทธ์ของลูกค้าในการเจรจาต่อรอง มิใช่เพียงแค่เจรจาให้ได้ยอดขายเพียงอย่างเดียว 

nlp การขายที่มุ่งเน้นการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างเหมาะสม ด้วยความซื่อสัตย์ มิใช่เพียงมองว่าสินค้าแพง สินค้าผลักดัน หรือสินค้านี้มีคอมมิชชั่นสูง จึงต้องเชียร์หรือผลักดัน

nlpนักขายเชิงรุก สนุกกับการพัฒนาตัวเองและวิธีการสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกประจำได้เห็นพัฒนาการในความเป็นมืออาชีพได้อย่างชัดเจน มิใช่เพียงแค่ยัดยอดก็เท่านั้น 

nlp พูดคุยในเรื่องของลูกค้าให้มาก และชวนคิดชวนคุยในเรื่องที่ลูกค้าสนใจ พร้อมทั้งตั้งคำถามให้ลูกค้าสามารถตอบตัวเองได้ถึงความต้องการแท้จริง เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าคุณให้ความสำคัญที่ความต้องการหรืออาการเจ็บป่วยของเขามากกว่ายอดขายของตัวเอง

nlp กระตุ้นหรือกระตุกให้เห็นสัญญาณแห่งการตัดสินใจ เช่นสรุป หรือการใช้คำถามนำ เพื่อสรุปสิ่งที่พูดคุยให้ชัดเจน โดยให้ลูกค้าส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกมาด้วยตัวเอง

nlp เล่าเรื่องราวผูกประเด็นลูกค้าที่มีลักษณะ หรือธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อเชื่อมโยงเหตุจากจิตใต้สำนึกของลูกค้า ด้วยการเตรียมเรื่องที่ส่ง ให้มีเรื่องราว (Story) พร้อมทั้งสรุปเป็นปัจจัยที่ลูกค้าตัวอย่างตัดสินใจ พร้อมทั้งความกังวลใจและการตอบความกังวล สร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างน่าประทับใจ และกินใจมาก

nlp สนุกในการท้าทายตัวเอง ไม่ว่าสถานการณ์ตลาดเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่มั่นใจได้คือคุณเป็นคนมีความสามารถ และมีผลงานในอดีตรับประกัน ดังนั้นการท้าทายตัวเอง ทั้งเรื่องของเป้าหมาย วิธีการ การเจรจา หรือแม้กระทั่งการให้บริการลูกค้าอย่างแตกต่าง และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้ดี นั่นคือคำตอบ

   อ่านจบแล้วได้กี่คะแนนกันคะ สมมติว่า เราให้คะแนนตัวเองข้อละ 10 คะแนน (เก็บไว้ในใจ) แล้วรีบเร่งพัฒนาตัวเองให้ล้ำหน้าคู่แข่งดีกว่า แต่ที่สำคัญกว่า พรุ่งนี้คุณตั้งใจพัฒนาเรื่องอะไรให้เก่งกว่าวันนี้บ้าง?

 อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

เชี่ยวชาญการพัฒนาทีมงานขายและบริการ

www.sunitcha.com

T.062-6599545

Visitors: 69,757