หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

สวัสดีครับ ผม อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา 

เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก และมุ่งเน้นพัฒนาคนด้วยกิจกรรม (Activity Base)

อบรมเชิงบูรณาการ ได้แก่การบรรยาย (Lecture) การสาธิต (Demonstratrion) การฝึกปฏิบัติ(Practicing) และอื่นๆ 

สัดส่วน บรรยาย 30 % ฝึกปฏิบัติ 70% 

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง (PP Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างมีกระบวนการคิดและบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเอง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม T.095-5374428, 091-7940197,090-9740542 / Line@ : @pplearn    ขอใบเสนอราคา

หลักสูตรที่อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีดังนี้  

 In-house Class บรรยาย

 Team Building กิจกรรมสันทนาการ

>>เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข (Smart Communication)

>>Smart Communication
>>การกำหนดตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย (Smart KPI Smart Goal) >>Smart Teamwork
>>Transformaion Sales to the Professional >>Smart Leadership
   
   
   

 

 

 

 

อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา

วิทยากรเชี่ยวชาญการสื่อสารด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PPLearning

mkt.pplearning@gmail.com

T.090-9740542

Visitors: 66,681