ฟรี! สไลด์สอน 1-3 ชั่วโมง สำหรับหัวหน้างาน,ผู้จัดการ และวิทยากรภายในองค์กร (Trainer)

กลับหน้าแรก

ฟรี! สไลด์สอน 1-3 ชั่วโมง

ยินดีต้อนรับวิทยากรจำเป็น มือสมัครเล่น และมืออาชีพที่ชอบพัฒนาตัวเอง ที่มีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ดีๆ ให้กับ

ผู้คนด้วยความสุข และสนุกกับการเป็นวิทยากรทั้งที่เป็นวิทยากรด้วยตำแหน่งหน้าที่ คือวิทยากรภายใน หรือเป็นวิทยากรจำเป็นที่ต้องสนอทีมงาน

ด้วยความเป็นหัวหน้างานในตำแหน่งก็ตามทีมงานวิทยากร สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง มีความยินดีส่งมอบสไลด์(Slide)การสอนหรือการนำเสนอ(Presentation)

แบบสั้น กระชับ จำนวนหน้าต่อหลักสูตรประมาณ 5-10 หน้า ให้คุณนำไปใช้ได้ฟรี!แล้วยังสามารถฝึกฝนได้จากคู่มือวิทยากรที่เรารวบรวมไว้ได้อีกด้วย

#Proactive People is You. เรายินดีร่วมเดินทางไปกับคุณ I am a Buddy มีการให้บริการอย่างครบครัน ครบถ้วน จากใจทีมงาน

 

หมวดพัฒนาตัวเอง

1. เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

2. เทคนิคการทำงานเป็นทีม

3. เทคนิคการสื่อสาร

4. เทคนิคการนำเสนอ

5. แนวคิดของคนทำงานเชิงรุก

6. การกำหนดเป้าหมาย

7. การคิดเชิงบวก

8. การบริหารจัดการอารมณ์( EQ)

9. 5 แนวคิด พิชิตความสำเร็จ

10. หลัก 5 ส. กับโต๊ะทำงานสร้างผลงาน

 

หมวดพัฒนาทีมงาน

1. แนวคิดของหัวหน้างาน

2. ทักษะหัวหน้างานที่ควรต้องมี

3. เทคนิคการสร้างทีมงานสไตล์กิจกรรม

4. หลักการบริหารทีมงานด้วยจิตวิทยา

5. การโน้มน้าวและจูงใจลูกน้อง

6. หลักการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

7. การบริหารเวลา

8. การนำเสนอผลงาน

9. สื่อสารแบบผู้นำสร้างทีมงาน

10. การประชุมอย่างมืออาชีพ

 

หมวดพัฒนาการขาย/นำเสนอ

1. การนำเสนอให้โดนใจลูกค้า

2. เทคนิคการจูงใจลูกค้า

3. เทคนิคการใช้คำถาม(เปิดใจ)ลูกค้า

4. การค้นหาความต้องการ (สร้างสรรค์)

5. การเตรียมตัวสำหรับนักขายมืออาชีพ

6. แนวคิดกระตุ้นความต้องการซื้อเพิ่ม

7. เพิ่มยอดขายด้วย Up-Cross Selling

8. การเจรจาต่อรอง (win:win)

9. ปิดการขายขั้นเทพ

10.บริการหลังการขาย...เพื่อเพิ่มยอดขาย

 

     

 วิทยากรอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

ทีมวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PP Learning

 

Visitors: 81,936