เทคนิคการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

การให้บริการ หรือการทำงานบริการนั้นไม่มีเทคนิคหรือเคล็ดลับที่แน่นอนตายตัว แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ตลอดทุกครั้ง    ทุกสถานการณ์ เพราะงานบริการเป็นเรื่องของจิตใจ ความพึงพอใจ (ลูกค้าใช้หัวใจ)

ดังนั้น พนักงานบริการที่สามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่แล้วต้องมีความสามารถที่หลากหลายผสานกันได้อย่างกลมกล่อม ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุขในการทำงาน (จากหัวใจ)


อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เห็นด้วยหรือไม่มากน้อยเพียงใด ผู้เขียนก็ไม่สามารถบังคับหรือกำหนดควาุมพึงพอใจได้

จริงไหมคะ?   แต่ด้วยใจในการแบ่งปัน ดิฉันขออนุญาตสรุปประเด็นต่างๆ

เป็นเทคนิคการบริการให้ลูกค้าประทับใจดังต่อไปนี้


1. เรียนรู้จุดแข็ง  ความถนัด เสน่ห์ของตัวเอง ให้ถ่องแท้ว่า

อะไรที่คุณสามารถทำได้ดี? พฤติกรรม บุคลิค และ สไตล์ที่เป็นตัวเอง

แล้วมีความมั่นใจที่สุด  เมื่อเจอสถานการณ์ต่างมีแนวทางแก้ไขปัญหา

และบริหารจัดการอารมณ์ ตัวเองได้ดีนั้นเป็นอย่างไร?

2. เรียนรู้เทคนิค และแนวทางต่างๆ  ในการดูคนให้เป็น โดยเฉพาะ

การสังเกตอาการ ท่าทาง น้ำเสียง ของคู่สนทนา (ลูกค้า)  หัวข้อนี้

มุ่งเน้นการรู้จัก เข้าใจ ในความต้องการของลูกค้าผ่านภาษากาย,ภาษาพูด

เพื่อความเป็นมืออาชีพในการตอบสนองความต้องการได้ตรงและรวดเร็ว

3. ให้บริการอย่างเต็มใจ เป็นมิตร และสร้างความประทับใจให้ได้ตั้งแต่ 30 วินาทีแรก

เช่น รอยยิ้ม ความกระตือรือร้น การจำชื่อและความต้องการของลูกค้า 

ดังนั้นความประทับใจที่ลูกค้าได้รับ และสัมผัสได้นั้น มาจาก พลังใจกาย

ที่นักบริการส่งมอบด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

4. พร้อมแก้ไขปัญหา ด้วยทักษะการคิด การตัดสินใจ ที่ไม่ให้เกิดความสูญเสีย

ทั้งสองฝ่าย  ด้วยศักยภาพ และทักษะการบริการที่เป็นมืออาชีพ ทั้งต่อหน้าและ

ลับหลังลูกค้า ด้วยความจริงใจในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ

5. นำประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา เตรียมวางระบบ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้สูงกว่า

การบริการของธุรกิจ ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างเหนือชั้น


ด้วยความขอบคุณจากหัวใจเราทีมงาน สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

ที่ท่านอ่านมาถึงตรงนี้  #เรามั่นใจในประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ติดต่อ

cs.pplearning@gmail.com

T.0626599545


Visitors: 69,757