โครงการร่วม

 โครงการร่วมกับรัฐบาล ส่งเสริมงานออนไลน์สู่ท้องถิ่น จัด 3 ศูนย์ กว่า 1000 คน ปี 2561 (ขอบคุณ อ.อ้วน)

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดนครนายก

และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ผู้นำ 4.0

ผู้นำ 4.0

ผู้นำ 4.0

ผู้นำ 4.0

สามารถดาวโหลดเอกสารเรื่องการเป็นผู้นำ 4.0 ได้ฟรี 

Visitors: 80,991