หลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการและเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์

  

การพัฒนาทักษะการให้บริการและเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

 ( หลักสูตร 1 วัน )

"บริการทางโทรศัพท์ กระชับ ประทับใจ ได้ยอดขายเพิ่มสบายๆ"

 

หลักการและแนวคิด

การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรที่มีมาตรฐานการแข่งขันเป็นสากล เพราะปัจจุบันเมื่อทุกอย่างเท่ากัน ย่อมต้องสร้างความได้เปรียบการแข่งขันที่โดดเด่นให้ลูกค้าประทับใจ

พนักงานบริการทางโทรศัพท์มีความสำคัญที่ ทัศนคติ คำพูดที่ผ่านไปยังปลายสาย โดยไม่เห็นหน้าตากันของคนสองฝ่ายจึงเป็นจินตนาการที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพนักงานและองค์กรจากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบจริง จากประเด็นสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญ

การพัฒนาพนักงานบริการทางโทรศัพท์ด้านทักษะและเทคนิคต่างๆ ที่มีความสำคัญจึงมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในองค์กรที่ผ่านการติดต่อ ประสานงานที่รวดเร็ว จนกลายเป็นประสบการณ์ดีๆร่วมกับลูกค้า

การบริการทางโทรศัพท์ที่มีมาตรฐานสามารถลดต้นทุนให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังได้เป็นอย่างดีเพียงสร้างความเชื่อมั่น เชี่ยวชาญ ในการทำงานตามกระบวนการ ยึดมั่นมาตรฐานของพนักงานคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตัวเองสม่ำเสมอ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตัวเองกับการบริการทางโทรศัพท์แบบคุณภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการต่อยอดกระบวนการพูดคุยให้กลายเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดขาย
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประเด็นสำคัญของการเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เป็นมืออาชีพ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาตัวเองในสไตล์ที่เหมาะสมกับหลักการสอดคล้องมาตรฐาน

  

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงาน, พนักงานขาย และทีมบริการที่ใช้โทรศัพท์           - หัวหน้าที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์

Visitors: 78,589