5 ส คืออะไร และสำคัญอย่างไร

5ส

 

5ส คืออะไร

สะสาง : แยกสิ่งที่ใช้และไม่ใช้

สะดวก: หยิบง่าย หายรู้ ดูชัดเจน

สะอาด ทำความสะอาดในเชิงบำรุงรักษาและให้ปลอดภัย

สร้างมาตรฐาน: เขียนสิ่งที่ทำใน3 ส ไว้เป็นข้อปฏิบัติ

สร้างวินัย : ทำตามกฎระเบียบ และมาตรฐานสม่ำเสมอ จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ (อัตโนมัติ)

 

5ส สำคัญอย่างไร?

  • ลดความสูญเสีย
  • สร้างการทำงานเป็นทีม
  • องค์กรมีความเป็นระเบียบ
  • พนักงานมีความรับผิดชอบ
  • มีมาตรฐานลูกค้าประทับใจ
  • พนักงานมีความเป็นเจ้าของ
  • ทีมงานมีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพผลงาน 
Visitors: 69,756