หลักสูตรการสื่อสารด้วยเรื่องเล่าให้โดนใจได้ผลงาน

หลักสูตรการสื่อสารด้วยเรื่องเล่าให้โดนใจได้ผลงาน

(Storytelling Skill for Outstanding Communication)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 

ราคา 5,200 บาท (พิเศษ มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน) 

สถานที่ โรงแรมในกรุงเทพ (ใกล้รถไฟฟ้า) 

--------------------------

 

หลักสูตรการสื่อสารด้วยเรื่องเล่าให้โดนใจได้ผลงาน  เหมาะสำหรับใคร

คนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้โดนใจด้วยทักษะการเล่าเรื่อง Story telling

พนักงานขาย

พนักงานบริการ

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

✍️ สิ่งที่จะได้จากการเรียนหลักสูตรการสื่อสารด้วยเรื่องเล่าให้โดนใจได้ผลงาน

✅ เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

✅ เทคนิคการนำเรื่องเล่าไปใช้กับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

✅ เทคนิดการเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับทีม

✅ สามารถสร้าง Engagement ได้มากขึ้น

✅ สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงได้มากขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

♦ ทำไมต้อง Storytelling กับการสร้างค่านิยมองค์กรสู่วัฒธรรมบริการ

♦ หลักการสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story telling)

   -  Story Telling กับการสื่อสาร

   -  โครงสร้างของการเล่าเรื่อง

   -  หัวใจสำคัญของการเล่าเรื่อง

   -  เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Hero’s Story

 Storytelling เพื่อการสร้างความสนใจ (ดึงดูด)

 Storytelling เพื่อการโน้มน้าวใจ

 Storytelling เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

 เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างทรงพลัง

 เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้โดนใจด้วย 9 Business Stories

 Do & Don’t ในการใช้เรื่องเล่ากับการบริหารทีมงาน

 กิจกรรม : ประยุกต์ใช้กับการทำงานและสร้างทีมบริการ

   -  การประชุมทีมงาน

   -  การนำเสนองาน และ Pitching

   -  การสร้างแรงบันดาลใจ

   -  การสร้าง Engagement

   -  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.................................................

อาจารย์ผู้สอน

อ.สุณิชชา ชอบชัย ที่ปรึกษาธุรกิจและผู้ก่อตั้ง สถาบันฝึกอบรม PP Learn ที่มีประสบการณ์การสอนเรื่องหัวหน้างาน การขาย มายาวนานกว่า 15 ปี

อ.อภิรดี สนธิชัย : อาจารย์ของสถาบันที่สอนเกี่ยวกับ ทักษะหัวหน้างาน, การขาย, Presentation และ Storytelling

.................................................

 

(หากต้องการหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการเล่าเรื่องให้โดนใจ ได้ผลงาน สำหรับ In-House

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ E-mail : cs.pplearning@gmail.com หรือ se.pplearning@gmail.com)

 
ติอต่อ สอบถาม เพื่อสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการเล่าเรื่องให้โดนใจ ได้ผลงาน
Line : @pplearn
Tel : 095-537-4428 หรือ 083-645-4949

 .................................................

 

ดูหลักสูตรอื่นที่น่าสนใจ 

 

 

 

ฟอร์มสมัครอบรม-สัมมนา Public

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (เพื่อรักษาประโยชน์ของคุณ)
Visitors: 81,936