หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

 

 หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 

 

สมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติม Line : @pplearn

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะ ผู้ที่กำลังได้รับการ Promote ให้เป็นหัวหน้างาน ผู้ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งหัวหน้างาน
 
 
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะหัวหน้างงาน เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหารเวลา ในยุค AI
เพราะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพมีหลายเรื่องที่ต้องบริหารให้อยู่บนคำว่าลงตัวและพอดี
 
ถ้าเราจะแบ่งเรื่องที่หัวหน้างานต้องพัฒนาออกมาก็จะได้เป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ
1 ทักษะการบริหารตัวเอง
2 ทักษะการบริหารภายนอก
 
สำหรับทักษะการเป็นหัวหน้างานที่เก่งทั้งการบริหารงานและเก่งบริหารคน ในยุค AI ให้ชีวิตมี Work Life Balance และงานที่ดูแลมีคุณภาพได้ผลงานนั้นมีหลายทักษะที่ต้องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เช่น
- ทักษะการเป็นผู้นำ
- ทักษะการเจราต่อรอง
- ทักษะการบริหารงาน
- ทักษะการบริหารเวลา
- ทักษะการบริหารคน
- ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- การสร้างแรงบันดาลใจ
 
แต่ละทักษะนั้นมีรายละเอียดในหลายด้าน ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเร็วขึ้นได้ ทำให้ทีมงานเกิด Proactive มากขึ้น
 
อ.สุณิชชา ชอบชัยที่ปรึกษาธุรกิจและผู้ก่อตั้ง สถาบันฝึกอบรม PP Learn ที่มีประสบการณ์การสอนเรื่องหัวหน้างาน การขาย มายาวนานกว่า 15 ปี
และ อ.อภิรดี สนธิชัยอาจารย์ของสถาบันที่สอนเกี่ยวกับทักษะหัวหน้างาน, การขาย, ทักษะการนำเสนอ (Presentation) และ Storytelling
 
จากประสบการณ์การสอนของอาจารย์ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ภาครัฐ และเอกชน จะนำหัวหน้างานทุกคนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้เทคนิค สำหรับนำไปใช้งานจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ในหลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานในยุด AI
 

"1 วัน ที่เราอยู่ด้วยกันจะเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้ วิธีรับมือ การแก้ปัญหา การสร้างทีมคุณภาพ การสร้างกลยุทธ์ เพื่อให้หัวหน้างานทุกคนสามารถนำไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง"

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในคลาส

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การเป็นหัวหน้าหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือ "การมีภาวะผู้นำในตัวเอง เพื่อนำทุกคนในทีม" รวมถึง "การสร้าง ปลุก และหล่อเลี้ยง ภาวะการเป็นผู้นำให้ตัวเองได้อยู่เสมอ" เพื่อให้สามารถนำตัวเองได้ดีและนำทีมงานได้สำเร็จ
 
เทคนิคการสอนงาน
การสอนงานมีทั้งแบบ Training, Coaching และ Mentoring แต่ละแบบมีรูปแบบ เทคนิค การสอนที่แตกต่างกัน โดยการเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์หรือกับแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม จะทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร เลือกวิธีใช้แบบไหนให้ได้ผลสำเร็จ
 
การเป็นหัวหน้างานในยุค AI
ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการทำงานด้วย หัวหน้างานจะเลือกและนำ AI เครื่องมือไหนมาใช้เพื่อให้ประหยัดเวลาทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ทีมงาน Active มากขึ้นได้
 
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (Problem Solving and Decision Making)
เมื่อหัวหน้างานต้องเขอกับสถานการณ์ ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ, การกำหนดวิธีการแก้ปัญหา, การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด, การประเมินการตัดสินใจ และการตรวจสอบ วิธีการเหล่านี้จะทำอย่างไรให้สามารถนำไปใช้ให้เห็นผลจริง โดยไม่ต้องคอยมากังวลหรือเสียเวลามากนัก
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ให้เก่งบริหารงาน เก่งบริหารคน ในยุค AI

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา 5,200 บาท (พิเศษ มา 3 ท่าน จ่าย 2 ท่าน)

สถานที่ โรงแรมในกรุงเทพ (ใกล้รถไฟฟ้า)

(หากต้องการหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะหัวหน้างานสำหรับ In-House สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ E-mail : cs.pplearning@gmail.com หรือ se.pplearning@gmail.com)

 
ติอต่อ สอบถาม เพื่อสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร
Line : @pplearn
Tel : 095-537-4428 หรือ 083-645-4949
 
 
 

ฟอร์มสมัครอบรม-สัมมนา Public

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (เพื่อรักษาประโยชน์ของคุณ)
Visitors: 81,941