กลุ่มหลักสูตร ด้าน การขาย การตลาด Digital & AI

1. หลักสูตร การขายของออนไลน์ และเทคนิคการปิดการขาย (หลักสูตร 1 วัน)

2. หลักสูตรพื้นฐานสำคัญในการทำงานยุคดิจิทัล

3. หลักสูตรกลยุทธ์การสร้าง Value Content 

4. หลักสูตรทักษะสำคัญในการทำงานยุคดิจิทัล

5. หลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล

6. หลักสูตรความสามารถในการขับเคลื่อนทีมและองค์กรด้วยแนวคิด การทำงานด้วยดิจิทัล

7. หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมตัวสู่การทำ Digital Transformation ธุรกิจ

 

บทความ, ความรู้

- CHAT GPT กับ GEMINI เหมือนหรือต่างกันยังไง ตัวไหนดีกว่า

 

 

Visitors: 81,939