** เทรนด์ HR >โปรแกรมชุดหลักสูตร-ติดตามผล (ให้คำปรึกษา ก่อน-หลัง อบรม)

กระบวนการในการทำงานร่วมกันแบบโปรแกรม

 

ขั้นตอนที่ 1 : นัดพูดคุย และกำหนดเป้าหมายโครงการ

 

ขั้นตอนที่ 2 : ดำเนินการตามข้อตกลง

 

ขั้นตอนที่ 3 : สรุปโครงการและหรือทำคลินิกตามเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 4 : ติดตามผลและประเมินโครงการ (Onsite/Online) พร้อม Group Community Program

 

ขั้นตอนที่ 5 : ปรับปรุงและต่อยอดให้เกิดพัฒนาการต่อเนื่อง (ร่วมกัน)

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นโปรแกรมต่อเนื่อง เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืน ด้วยกระบวนการติดตามผล และให้คำปรึกษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง แล้วมีข้อจำกัด ต่างๆ  

 
 
ดังนั้น
 
โปรแกรมที่สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง ตั้งใจออกแบบให้กับทุกองค์กรนั้น มุ่งเน้นที่ความต้องการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
อีกทั้ง ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ระหว่างโปรแกรม เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน
ภายใต้แนวคิด I am a Buddy ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่โฟกัส Train Less Learn More 
เพราะความรู้มีมากมาย  มุ่งนำสไตล์ มาพัฒนาทักษะ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
ให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill 
 
ทีมวิทยากรทุุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้อง และปฏิบัติได้จริง
 
อ.สุณิชชา ชอบชัย เชี่ยวชาญหมวดพัฒนาทีมงานขาย และการบริหารทีมงานขาย การตลาด งานบริการ และหมวดผู้นำ
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ เชียวชาญหมวด 5 ส และจิตวิทยาบริหาร
อ.อรรณพ นิยมเดชา เชี่ยวชาญหมดสื่อสารและจิตวิทยาเชิงบวก
อ.อภิรดี สนธิชัย  เชี่ยวชาญด้านการจับประเด็นและการสื่อสารอย่างมีรูปแบบ
อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการคิด
 
 

ยุค AI แล้ว!
องค์กรคุณพร้อมแล้วหรือยัง?
เริ่มก่อน ปรับก่อน ได้ผลลัพธ์ก่อน
(อย่ารอให้คนรอบตัว กลัวคนตกยุค ที่ไม่ยอมลุกเปลี่ยนแปลง)
หลักสูตร AI กับการเพิ่มกำไร ลดต้นทุนสำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ได้รับสิ่งนี้
• เพิ่มผลงาน 10X
• ลดเวลาเตรียมตัว
• เรียนรู้ทริคประยุกต์ใช้
• เจาะลึกสร้าง Prompt
• ยกระดับงานเสนอโดนใจคนทุกวัย
• เป็นผู้นำตัวจริงที่ทุกคนยอมรับในยุคAIครองเมือง
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
• หัวหน้า /ผู้จัดการ ทุกส่วนงาน
• HRD/HRM
• ผู้ประกอบการ
• ผู้ที่มีความสนใจและไม่อยากตกยุค

ติดต่อ
www.pplearning.com
cs.pplearning@gmail.com
T.095-5374428, 083-2483373
#AI #Digital #องค์กรยุคใหม่ #องค์กรแห่งความสำเร็จ #pplearning #pplearn #พัฒนาคนเก่ง
#พัฒนาคนรุ่นใหม่ #พัฒนาคนต่างเจน #เพิ่มผลงาน #ก้าวกระโดดด้วยAI

Visitors: 81,939