ทักษะหัวหน้างาน

<< กลับหน้ารวมบทความ

ทักษะหัวหน้างาน

หัวหน้างานที่มีเป้าหมายในการประสบความสำเร็จและเติบโตนั้น นอกจากหัวใจที่มุ่งมั่นแล้ว ยังต้องพัฒนาทักษะ (Skill) ที่มีความจำเป็นในการก้าวหน้าอีกหลากหลาย ซึ่งการพัฒนาทักษะ ก็เหมือนการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นลงมือถือ หรือดาวน์โหลดโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลาในการทำงาน เพราะความเชี่ยวชาญในทักษะที่มากขึ้น  วันนี้ PPLearning ขอนำเสนอ

7 ทักษะสำคัญในการเป็นหัวหน้างานเชิงรุก สนุกพัฒนา องค์กรสำเร็จ ชีวิตมั่งคั่ง

1. ทักษะการสื่อสาร และประสานงาน(Communication&Connection Skill)

2. ทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Presentation Skill)

3. ทักษะการประชุมอย่างสมาร์ท (Smart Meeting Skill)

4. ทักษะการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management Skill)

5. ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving&Dicision Making Skill)

6. ทักษะการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน (Delegation&Followup Skill)

7. ทักษะการพัฒนาตัวเอง (Self Development Skill)

ติดตามรายละเอียดของทักษะต่างๆ ในบทความต่อไปนะคะ

**คุณมีทักษะใดบ้าง? ทักษะใดที่คุณคิดว่าน่าสนใจพัฒนาเพิ่มเติม?

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

cs.pplearning@gmail.com

sa.pplearning@gmail.com

info.pplearning@gmail.com

T.0626599545

 

Visitors: 65,064