บริการของเรา

 

 บริการของเรา

พื้นที่ปลอดภัยในการฮีลใจร่วมกัน (เยียวยาใจให้คุณคืองานของเรา)

สำคัญสุด คือ ทุกเรื่องที่คุยกันนั่นคือความลับ(จรรยาบรรณในอาชีพ) Counseling & Coaching

ไว้วางใจให้เราร่วมรับฟังเรื่องหนักใจให้คุณกลับไปทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ทีมนักจิตวิทยาให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

อัตราค่าบริการแบบส่วนบุคคล(กรณีองค์กรต้องผ่านการสำรวจ+ราคาตามเป้าหมายของโปรแกรม)

  • โทรคุย ด้วยน้ำเสียงฮีลใจ เข้าอกเข้าใจกัน (30 นาที/ครั้ง...นัดหมาย)  400 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 900บาท)
  • โทรคุย ด้วยน้ำเสียงฮีลใจ เข้าอกเข้าใจกัน (1ชั่วโมง/ครั้ง...นัดหมาย)  800 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 1,500บาท)
  • วีดีโอคอลล น้ำเสียง+ท่าทาง สร้างความมั่นใจร่วมกัน (1ชั่วโมง/ครั้ง...นัดหมาย) 1,500 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 3,500บาท)
  • 1:1 พบเจอหน้าตากันด้วยมิตรภาพสร้างจุดเปลี่ยน (Coaching)(2ชั่วโมง/ครั้ง...นัดหมาย) 15,000 บาท /ท่าน (แพคเก็จ 3 ครั้ง 35,000บาท)
  • โปรแกรมติดตามผล 3 เดือนต่อเนื่อง (Mix Program)  ตามตกลง-ปรับโปรแกรมและอัตราบริการ

 

Empathy ฮีลใจคนทำงาน

 
 
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจ ความเครียด ความสัมพันธ์  Counseling Services ราคาเริ่มต้น 400 บาท/ครั้ง/ท่าน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,941