ความรู้ LEAN loT

เทคโนโลยี LEAN loT ในโรงงาน เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าจำเป็นมากๆ แล้วค่ะในตอนนี้ Lean ในระบบเดิมว่าดีแล้ว การที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา แล้วนำมาใช้ร่วมกันกับ LEAN กลายเป็น Lean loT ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน และผลผลิตของโรงงานดีและไวยิ่งขึ้นไปอีก

Visitors: 81,936